(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Label Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏiĐơn vị trả lời
1 Mức khoán tiền công tác phí theo tháng 24/12/2019 - 13 Giờ 21 phútSở Tài chính
2 null 25/11/2019 - 12 Giờ 23 phútSở Tài chính
3 Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 09/08/2019 - 20 Giờ 22 phútSở Tài chính
4 sử dụng nguồn tăng thu ngân sách 08/08/2019 - 14 Giờ 25 phútSở Tài chính
5 công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường xã 27/07/2019 - 10 Giờ 26 phútSở Tài chính
6 pháp luật về chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh 30/05/2019 - 06 Giờ 31 phútSở Tài chính
7 Tôi muốn hỏi về việc sử dụng Kinh phí tự chủ 28/05/2019 - 10 Giờ 19 phútSở Tài chính
8 Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lần 2 09/05/2019 - 08 Giờ 08 phútSở Tài chính
9 Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 26/04/2019 - 14 Giờ 15 phútSở Tài chính
10 ĐĂNG KÝ GIÁ 23/04/2019 - 10 Giờ 54 phútSở Xây dựng, Sở Tài chính
12TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: