(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 null 25/11/2019 - 12 Giờ 23 phút
2 Quyết định 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 09/08/2019 - 20 Giờ 22 phút
3 sử dụng nguồn tăng thu ngân sách 08/08/2019 - 14 Giờ 25 phút
4 công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường xã 27/07/2019 - 10 Giờ 26 phút
5 pháp luật về chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh 30/05/2019 - 06 Giờ 31 phút
6 Tôi muốn hỏi về việc sử dụng Kinh phí tự chủ 28/05/2019 - 10 Giờ 19 phút
7 Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lần 2 09/05/2019 - 08 Giờ 08 phút
8 Kinh phí hoạt động HĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 26/04/2019 - 14 Giờ 15 phút
9 ĐĂNG KÝ GIÁ 23/04/2019 - 10 Giờ 54 phút
10 Công trình xây mới có giá trị dưới 500 triệu 10/04/2019 - 16 Giờ 14 phút
12TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: