(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐĂNG KÝ GIÁ
Người hỏi : Nguyễn Minh Tuyền     Số điện thoại: 0979657659     Email: thehien19042007@gmail.com     Địa chỉ: ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân , Huyện Hòa Thành
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 10 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỞI : QUÝ BỘ, BAN NGÀNH

Hiện nay mình đang làm cho một Công ty TNHH TM- DV , chuyên kinh doanh về tất cả các loại mặt hàng vật liệu xây dựng , sắt, thép , xi măng các loại.

Hiện nay  theo quy định về việc kê khai giá bán buôn và bán lẻ đối với mặt hàng xi măng theo thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 có phải đăng ký kê khai giá bán với Sở tài chính không, vì Công ty mình kinh doanh lịnh vực thương mại dịch vụ lấy hàng từ nhà sản xuất xi măng về bán lại cho tất cửa hàng khu vực trong tỉnh tây Ninh.

Kính mong quý bộ ,  ban ngành liên quan xem xét giúp Công ty thực hiện tốt hơn

Trân trọng kính chào!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 25/04/2019 - 17 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

          Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

          Căn cứ Nghị định số 149/2016 ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

          Đối với mặt hàng xi măng theo quy định là hàng hóa phải thực hiện kê khai giá. Hiện nay, việc thưc hiện kê khai giá thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Mục 5 Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính, Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 233/2016/TT/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính có quy định:

          “2. Sở Tài chính, sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp nhận văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ quy định ... theo thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân là chi nhánh, đại lý (bao gồm cả cửa hàng) không có quyền quyết định giá, Điều chỉnh giá (ký hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá do nhà cung cấp quyết định) không phải kê khai giá nhưng có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản gửi Sở Tài chính, sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa phương nơi chi nhánh, đại lý đặt trụ sở chính về việc chi nhánh, đại lý không có quyền quyết định giá, Điều chỉnh giá; cung cấp thông tin về mức giá của nhà cung cấp cho Sở Tài chính, sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi nhận được quyết định hoặc thông báo Điều chỉnh giá của nhà cung cấp và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc cung cấp thông tin.”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên nếu bạn là chi nhánh, đại lý có quyền định giá, điều chỉnh giá thì bạn sẽ thực hiện kê khai giá gửi Sở Tài chính theo quy định. Nếu bạn là chi nhánh, đại lý không có quyền định giá, điều chỉnh giá (ký hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá do nhà cung cấp quyết định) thì bạn sẽ thực hiện gửi thông báo giá đến Sở Tài chính mà không thực hiện kê khai giá theo quy định.

Trân trọng kính chào./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 26/04/2019 - 13 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở xây dựng trả lời như sau:

1. Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, xi măng, thép xây dựng thuộc diện phải kê khai giá.

2. Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, quy định như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai giá bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá. Trường hợp kê khai giảm giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các trường hợp thực hiện kê khai giá gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì kê khai giá bán buôn;

b) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa thực hiện bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và giá bán lẻ;

c) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là đơn vị nhập khẩu, đồng thời là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn và giá bán lẻ dự kiến (nếu có);

d) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là nhà phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là tổng đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì kê khai giá bán buôn, giá bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là đại lý có quyền quyết định giá và điều chỉnh giá thì thực hiện kê khai giá bán lẻ.”

Theo thông tin Công ty cung cấp Công ty kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ lấy hàng từ nhà sản xuất xi măng về bán lại cho tất cả cửa hàng khu vực trong tỉnh Tây Ninh chưa đủ cơ sở xác định Công ty thuộc trường hợp c) hay d) nói trên. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh để được cung cấp thông tin kê khai giá theo các quy định hiện hành.

Trường hợp Công ty có nhu cầu công bố giá vật liệu xây dựng đang kinh doanh thì gửi báo giá về Sở Xây dựng theo Hướng dẫn số 502/SXD-KTVLXD ngày 05/3/2018 (Hướng dẫn này đã được Sở Xây dựng công bố trên website ).

Sở Xây dựng thông tin để Công ty biết, thực hiện./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐĂNG KÝ GIÁ
 Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỞI : QUÝ BỘ, BAN NGÀNH

Hiện nay mình đang làm cho một Công ty TNHH TM- DV , chuyên kinh doanh về tất cả các loại mặt hàng vật liệu xây dựng , sắt, thép , xi măng các loại.

Hiện nay  theo quy định về việc kê khai giá bán buôn và bán lẻ đối với mặt hàng xi măng theo thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 có phải đăng ký kê khai giá bán với Sở tài chính không, vì Công ty mình kinh doanh lịnh vực thương mại dịch vụ lấy hàng từ nhà sản xuất xi măng về bán lại cho tất cửa hàng khu vực trong tỉnh tây Ninh.

Kính mong quý bộ ,  ban ngành liên quan xem xét giúp Công ty thực hiện tốt hơn

Trân trọng kính chào!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

KÍNH GỞI : QUÝ BỘ, BAN NGÀNH

Hiện nay mình đang làm cho một Công ty TNHH TM- DV , chuyên kinh doanh về tất cả các loại mặt hàng vật liệu xây dựng , sắt, thép , xi măng các loại.

Hiện nay  theo quy định về việc kê khai giá bán buôn và bán lẻ đối với mặt hàng xi măng theo thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 có phải đăng ký kê khai giá bán với Sở tài chính không, vì Công ty mình kinh doanh lịnh vực thương mại dịch vụ lấy hàng từ nhà sản xuất xi măng về bán lại cho tất cửa hàng khu vực trong tỉnh tây Ninh.

Kính mong quý bộ ,  ban ngành liên quan xem xét giúp Công ty thực hiện tốt hơn

Trân trọng kính chào!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: