(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phan anh
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thanh phố tây ninh
Ngày hỏi: 19/04/2019 - 09 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 22/04/2019 - 07 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

hiện nay trên  đường Tua Hai thành phố Tây Ninh có 1 số hộ dâ tự ý đổ đất san nền trên đất chuyên trồng lúa nước ( cụ thể tại thữa 354 tờ bản đồ số 21) và 1 số khu vực đối diện trong hẻm nhưng không thấy UBND phường 1 xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo UBND phường 1 xử lý theo qui định.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 03/05/2019 - 16 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin đến bạn như sau:

UBND phường 1 đã có buổi làm việc với ông Trần Nam Sơn đang sử dụng phần đất diện tích 4011.5m2, gồm các thửa đất 358,354,314,312,313, 3559 tờ bản đồ số 21 vào ngày 01/5/2019. Bước đầu xác định vi phạm của ông Sơn trong việc tự ý san lấp mặt bằng các thửa đất.

UBND Phường 1 sẽ phối hợp với Phòng tài nguyên và Môi trường Thành phố và Văn phòng đăng ký QSDĐ - Chi nhánh Thành phố Tây Ninh để đo đạc, xác định phần diện tích và khối lượng đất đã đổ sai quy định của pháp luật về đất đai và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo đúng quy định


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phan anh
 Nội dung câu hỏi:

hiện nay trên  đường Tua Hai thành phố Tây Ninh có 1 số hộ dâ tự ý đổ đất san nền trên đất chuyên trồng lúa nước ( cụ thể tại thữa 354 tờ bản đồ số 21) và 1 số khu vực đối diện trong hẻm nhưng không thấy UBND phường 1 xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo UBND phường 1 xử lý theo qui định.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

hiện nay trên  đường Tua Hai thành phố Tây Ninh có 1 số hộ dâ tự ý đổ đất san nền trên đất chuyên trồng lúa nước ( cụ thể tại thữa 354 tờ bản đồ số 21) và 1 số khu vực đối diện trong hẻm nhưng không thấy UBND phường 1 xử lý. Đề nghị các cơ quan chức năng chỉ đạo UBND phường 1 xử lý theo qui định.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: