(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lĩnh vực phí đường bộ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 18/04/2019 - 13 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 22/04/2019 - 07 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi? Tôi có một xe ô tô, năm 2018 tôi không lưu thông, không đóng phí đường bộ và không đăng kiểm từ tháng 12/2017 đến nay. Nay tôi có nhu cầu sử dụng xe. Vậy xin hỏi, Nay tôi đi đăng kiểm xe và tôi có bị truy thu phí đường bộ năm 2018 ko?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 26/04/2019 - 15 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Trường hợp của ông(bà), khi đến đăng kiểm, Cơ quan đăng kiểm sẽ truy thu phí sử dụng đường bộ năm 2018 theo quy định.

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lĩnh vực phí đường bộ
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi? Tôi có một xe ô tô, năm 2018 tôi không lưu thông, không đóng phí đường bộ và không đăng kiểm từ tháng 12/2017 đến nay. Nay tôi có nhu cầu sử dụng xe. Vậy xin hỏi, Nay tôi đi đăng kiểm xe và tôi có bị truy thu phí đường bộ năm 2018 ko?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi? Tôi có một xe ô tô, năm 2018 tôi không lưu thông, không đóng phí đường bộ và không đăng kiểm từ tháng 12/2017 đến nay. Nay tôi có nhu cầu sử dụng xe. Vậy xin hỏi, Nay tôi đi đăng kiểm xe và tôi có bị truy thu phí đường bộ năm 2018 ko?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: