(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh DMC
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/04/2019 - 15 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 18/04/2019 - 09 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

XIn cho biết thời điểm sáp nhập  Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Dương Minh Châu và Đài truyền thanh huyện Dương Minh Châu?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh DMC
 Nội dung câu hỏi:

XIn cho biết thời điểm sáp nhập  Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Dương Minh Châu và Đài truyền thanh huyện Dương Minh Châu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

XIn cho biết thời điểm sáp nhập  Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Dương Minh Châu và Đài truyền thanh huyện Dương Minh Châu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: