(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh DMC
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/04/2019 - 15 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 18/04/2019 - 09 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

XIn cho biết thời điểm sáp nhập  Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Dương Minh Châu và Đài truyền thanh huyện Dương Minh Châu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 04/10/2019 - 14 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện huyện trả lời nội dung câu hỏi như sau:

Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt và ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh trực thuộc UBND huyện Dương Minh Châu.

Ngày 24/5/2019, Lãnh đạo UBND huyện tiến hành công bố Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh tại trụ sở của Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh DMC
 Nội dung câu hỏi:

XIn cho biết thời điểm sáp nhập  Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Dương Minh Châu và Đài truyền thanh huyện Dương Minh Châu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

XIn cho biết thời điểm sáp nhập  Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Dương Minh Châu và Đài truyền thanh huyện Dương Minh Châu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: