(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cung cấp Quyết định số 2414
Người hỏi : Phạm Viết Đức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/04/2019 - 08 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 16/04/2019 - 09 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cung cấp cho tôi Quyết định số 2414/QD_UBND, ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh  ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 16/04/2019 - 16 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Bạn! 

Bạn vào trang http://congbao.tayninh.gov.vn tìm nhé.

 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cung cấp Quyết định số 2414
 Nội dung câu hỏi:

Xin cung cấp cho tôi Quyết định số 2414/QD_UBND, ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh  ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cung cấp cho tôi Quyết định số 2414/QD_UBND, ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh  ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: