(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Địa chỉ hộp thư điện tử góp ý, tố cáo, tố giác tội phạm tham nhũng tại Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/04/2019 - 07 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 11/04/2019 - 10 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính mong các cơ quan ban ngành cung cấp cho tôi địa chỉ hộp thư điện tử (email) góp ý, tố cáo, tố giác tội phạm tham nhũng tại tỉnh Tây Ninh. Xin cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Địa chỉ hộp thư điện tử góp ý, tố cáo, tố giác tội phạm tham nhũng tại Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính mong các cơ quan ban ngành cung cấp cho tôi địa chỉ hộp thư điện tử (email) góp ý, tố cáo, tố giác tội phạm tham nhũng tại tỉnh Tây Ninh. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính mong các cơ quan ban ngành cung cấp cho tôi địa chỉ hộp thư điện tử (email) góp ý, tố cáo, tố giác tội phạm tham nhũng tại tỉnh Tây Ninh. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: