(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Năm học 2019-2020 trường mầm non tư thục mở lớp lá
Người hỏi : phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/04/2019 - 20 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 10/04/2019 - 09 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin phép được hỏi Sở GD-DT tỉnh Tây Ninh, năm học 2019-2020 tới đây, trường mầm non tư thục nào mở lớp lá.

Vui lòng cho biết danh sách cụ thể các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh (dự kiến) mở lớp lá

trân trọng cảm ơn


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Năm học 2019-2020 trường mầm non tư thục mở lớp lá
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin phép được hỏi Sở GD-DT tỉnh Tây Ninh, năm học 2019-2020 tới đây, trường mầm non tư thục nào mở lớp lá.

Vui lòng cho biết danh sách cụ thể các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh (dự kiến) mở lớp lá

trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin phép được hỏi Sở GD-DT tỉnh Tây Ninh, năm học 2019-2020 tới đây, trường mầm non tư thục nào mở lớp lá.

Vui lòng cho biết danh sách cụ thể các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh (dự kiến) mở lớp lá

trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: