(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội vụ rà soát hợp đồng lao động, đốc thúc xét biên chế
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/04/2019 - 08 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 09/04/2019 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào Sở Nội vụ

Thông qua Cổng hỏi đáp trực tuyến, rất mong Sở Nội vụ tiến hành giám sát, đốc thúc xét tuyển biên chế cho những hợp đồng lao động đã đủ tiêu chuẩn xét biên chế, nhưng đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa tiến hành xét biên chế.

Vì miếng cơm manh áo, người lao động chúng tôi không thể đấu tranh công khai, chỉ âm thầm đợi, mà không biết đến khi nào được xét biên chế (dù cơ quan còn chỉ tiêu và người lao động đã đủ tiêu chuẩn)

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 11 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, Sở Nội vụ xin tiếp nhận thông tin từ bạn. Hiện tại, Sở Nội vụ đang triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 ngành Nội vụ, qua đó sẽ giám sát việc sử dụng biên chế viên chức cũng như việc thực hiện hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo việc sử dụng biên chế được hiệu quả đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.              


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội vụ rà soát hợp đồng lao động, đốc thúc xét biên chế
 Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào Sở Nội vụ

Thông qua Cổng hỏi đáp trực tuyến, rất mong Sở Nội vụ tiến hành giám sát, đốc thúc xét tuyển biên chế cho những hợp đồng lao động đã đủ tiêu chuẩn xét biên chế, nhưng đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa tiến hành xét biên chế.

Vì miếng cơm manh áo, người lao động chúng tôi không thể đấu tranh công khai, chỉ âm thầm đợi, mà không biết đến khi nào được xét biên chế (dù cơ quan còn chỉ tiêu và người lao động đã đủ tiêu chuẩn)

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin kính chào Sở Nội vụ

Thông qua Cổng hỏi đáp trực tuyến, rất mong Sở Nội vụ tiến hành giám sát, đốc thúc xét tuyển biên chế cho những hợp đồng lao động đã đủ tiêu chuẩn xét biên chế, nhưng đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa tiến hành xét biên chế.

Vì miếng cơm manh áo, người lao động chúng tôi không thể đấu tranh công khai, chỉ âm thầm đợi, mà không biết đến khi nào được xét biên chế (dù cơ quan còn chỉ tiêu và người lao động đã đủ tiêu chuẩn)

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: