(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc hát Karaoke
Người hỏi : Người dân khu vực     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/04/2019 - 22 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà cung cấp thông tin cụ thể địa điểm phản ánh để đơn vị luân chuyển có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc hát Karaoke
 Nội dung câu hỏi:

Khu vực hẻm số 1 Đường Cơ Thánh Vệ (gần Mẫu Giáo Hiệp Ninh )có vài hộ thường xuyên tổ chức tiệc rượu rồi hát karaoke rất ồn đặt biệt gần cuối tuần . Thời gian hát thất thường sáng trưa tối điều có . Có lúc 22h vẫn chưa nghỉ . Điều này gây ảnh hưởng quanh khu vực . Mong cơ quan có biện pháp giải quyết . Xin Cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khu vực hẻm số 1 Đường Cơ Thánh Vệ (gần Mẫu Giáo Hiệp Ninh )có vài hộ thường xuyên tổ chức tiệc rượu rồi hát karaoke rất ồn đặt biệt gần cuối tuần . Thời gian hát thất thường sáng trưa tối điều có . Có lúc 22h vẫn chưa nghỉ . Điều này gây ảnh hưởng quanh khu vực . Mong cơ quan có biện pháp giải quyết . Xin Cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: