(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xác nhận giống cây trồng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Ninh, DMC, TN
Ngày hỏi: 05/04/2019 - 14 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 08/04/2019 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cơ quan!

Tôi là người dân dang sinh sống tại Phước Ninh, DMC, Tây Ninh.

Tôi bán giống cây mì sang nước Lào. mọi thủ tục hồ sơ xuất khẩu đã hoàn thành.

tuy nhiên, bên mua yêu cầu tôi phải đúng giống Cây mì tại Tỉnh Tây Ninh trồng mới chấp nhận mua.

vì vậy, xin hỏi quý cơ quan, tôi phải làm hồ sơ như thế nào, cơ quan nhà nước nào trực tiếp hướng dẫn và xác nhận cho tôi. 

xin trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 11 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời ý kiến cử tri của người dân đang sinh sống tại Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chi cục Trồng trọt và BVTV trả lời câu hỏi như sau:

1. Căn cứ tại Khoản 3, Điều 36, Pháp lệnh số 15 /2004/PL-UBTVQH11.

“Hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về thủy sản”

2. Hiện nay tại tỉnh Tây Ninh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đều đã công bố dịch bệnh khảm lá cây khoai mì. Do đó, căn cứ tại điểm d, Khoản 2, Điều 15, Luật bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/1/2015. “Thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch khi có công bố dịch hại thực vật”

Căn cứ công văn số 4142/BNN-BVTV ngày 31/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các UBND tỉnh có công bố dịch khảm lá khoai mì là nghiêm cấm các hành vi buôn bán trao đổi các giống sắn đã bị nhiễm bệnh.

Chỉ thị số 5957/CT- BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

Có nội dung đề nghị UBND tỉnh, thành phố có trồng sắn:  Đối với những tỉnh đã có công bố dịch khảm lá sắn trong đó cần chú trọng chỉ đạo cấm việc vận chuyển giống sắn ra khỏi vùng dịch hoặc sang địa phương khác.

Do đó, Cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh không thể xác nhận được.

 

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xác nhận giống cây trồng
 Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cơ quan!

Tôi là người dân dang sinh sống tại Phước Ninh, DMC, Tây Ninh.

Tôi bán giống cây mì sang nước Lào. mọi thủ tục hồ sơ xuất khẩu đã hoàn thành.

tuy nhiên, bên mua yêu cầu tôi phải đúng giống Cây mì tại Tỉnh Tây Ninh trồng mới chấp nhận mua.

vì vậy, xin hỏi quý cơ quan, tôi phải làm hồ sơ như thế nào, cơ quan nhà nước nào trực tiếp hướng dẫn và xác nhận cho tôi. 

xin trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cơ quan!

Tôi là người dân dang sinh sống tại Phước Ninh, DMC, Tây Ninh.

Tôi bán giống cây mì sang nước Lào. mọi thủ tục hồ sơ xuất khẩu đã hoàn thành.

tuy nhiên, bên mua yêu cầu tôi phải đúng giống Cây mì tại Tỉnh Tây Ninh trồng mới chấp nhận mua.

vì vậy, xin hỏi quý cơ quan, tôi phải làm hồ sơ như thế nào, cơ quan nhà nước nào trực tiếp hướng dẫn và xác nhận cho tôi. 

xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: