(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nâng cao trình độ chính trị và Quản lý Nhà nước
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/04/2019 - 13 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 08/04/2019 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi, viên chức muốn tự đi học Trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước được hay không? hay phải được cơ quan cử đi, mới có thể học được. Nếu cơ quan không cử đi, viên chức có được tự đăng ký đi học và học ở đâu?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 11/04/2019 - 08 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc đào tạo bồi dưỡng viên chức theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của cơ quan đơn vị, cá nhân bạn muốn tự tham gia đào tạo bồi dưỡng (không theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị) thì phải được lãnh đạo cơ quan, đơn vị đồng ý cho đi và kinh phí tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng do cá nhân tự chi trả. Về cơ sở đào tạo có chức năng giảng dạy và cấp chứng nhận theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nâng cao trình độ chính trị và Quản lý Nhà nước
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi, viên chức muốn tự đi học Trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước được hay không? hay phải được cơ quan cử đi, mới có thể học được. Nếu cơ quan không cử đi, viên chức có được tự đăng ký đi học và học ở đâu?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi, viên chức muốn tự đi học Trung cấp chính trị và quản lý Nhà nước được hay không? hay phải được cơ quan cử đi, mới có thể học được. Nếu cơ quan không cử đi, viên chức có được tự đăng ký đi học và học ở đâu?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: