(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nâng cấp sửa chữa cầu Suối Đùn và quy hoạch Khu phố Ninh Phúc
Người hỏi : Người dân khu phố Ninh Phúc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh Sơn, TPTN
Ngày hỏi: 08/04/2019 - 20 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 09/04/2019 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban ngành

Câu hỏi thứ 1: Tôi đại diện người dân khu phố Ninh Phúc hỏi khi nào nâng cấp mở rộng cầu Suối Đùn thuộc khu phố Ninh Phúc để người dân thuận tiện đi lại và vậ chuyển nông sản.

Câu hỏi thứ 2: Tôi có thửa đất thuộc tờ bản đồ 26 khu phố Ninh Phúc muốn chuyển sang thổ cư để xây dựng nhà ở, thì được trả lời vướng quy hoạch. Vậy cho hỏi, khi nào bỏ hoặc thay đổi quy hoạch?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 08 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

1. Dự án nâng cấp, sửa chữa cầu Suối Đùn thuộc khu phố Ninh Phúc hiện đã có hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, nguồn vốn Thành phố dành cho dự án còn hạn hẹp, nếu cân đối được sẽ tiến hành thi công trong năm 2020, ngược lại sẽ khởi công trong giai đoạn 2021-2025.

2. Đề nghị bạn cung cấp thông tin cụ thể thửa đất hoặc liên hệ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND Thành phố tại địa chỉ: 82 Phạm Tung, KP1, phường 3, TP.TN để được hỗ trợ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nâng cấp sửa chữa cầu Suối Đùn và quy hoạch Khu phố Ninh Phúc
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban ngành

Câu hỏi thứ 1: Tôi đại diện người dân khu phố Ninh Phúc hỏi khi nào nâng cấp mở rộng cầu Suối Đùn thuộc khu phố Ninh Phúc để người dân thuận tiện đi lại và vậ chuyển nông sản.

Câu hỏi thứ 2: Tôi có thửa đất thuộc tờ bản đồ 26 khu phố Ninh Phúc muốn chuyển sang thổ cư để xây dựng nhà ở, thì được trả lời vướng quy hoạch. Vậy cho hỏi, khi nào bỏ hoặc thay đổi quy hoạch?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban ngành

Câu hỏi thứ 1: Tôi đại diện người dân khu phố Ninh Phúc hỏi khi nào nâng cấp mở rộng cầu Suối Đùn thuộc khu phố Ninh Phúc để người dân thuận tiện đi lại và vậ chuyển nông sản.

Câu hỏi thứ 2: Tôi có thửa đất thuộc tờ bản đồ 26 khu phố Ninh Phúc muốn chuyển sang thổ cư để xây dựng nhà ở, thì được trả lời vướng quy hoạch. Vậy cho hỏi, khi nào bỏ hoặc thay đổi quy hoạch?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: