(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thời điểm có quyết định biên chế chính thức và xét truy thu phụ cấp
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/04/2019 - 16 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 09/04/2019 - 08 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi thi biên chế đậu và có ký hợp đồng biên chế ngành y tế từ tháng 12/2017, thời gian tập sự tại TTYT huyện là 12 tháng, mức lương hưởng là 85% (chưa có chế độ phụ cấp, ưu đãi nào kèm theo cả). Cho đến hết tháng 11/2018, tôi có theo hướng dẫn để hoàn thành hồ sơ và thủ tục kết thúc chế độ tập sự tại đơn vị,. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại (tháng 4/2019), tôi vẫn chưa nhận được thông tin về việc ký hợp đồng biên chế chính thức của Sở Y tế hay đơn vị tôi công tác.

Kính mong quý đơn vị và Ban ngành liên quan cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc của tôi và một số anh/chị/em cùng thắc mắc.

Xin chân thành cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 18/04/2019 - 10 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của cá nhân, Sở Y tế có ý kiến như sau: Theo Thông tư số 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ Y tế quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Theo Thông tư hướng dẫn khi viên chức hết thời gian tập sự (thời gian theo quy định đối với từng chức danh nghê nghiệp) đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân hoàn thành hồ sơ theo quy định và có văn bản đề nghị Sở Y tế xem xét quyết định công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Tuy nhiên do trường hợp của cá nhân, bạn không nói rõ hiện đang công tác tại đơn vị nào thuộc Sở Y tế do đó bạn nên liên hệ với bộ phận Tổ chức của đơn vị để được hướng dẫn. Sở Y tế sẽ tiến hành rà soát lại tại các đơn vị để hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi đối với viên chức theo đúng quy định.

Sở Y tế xin ghi nhận ý kiến của cá nhân đồng thời thông báo nhắc nhở cho các đơn vị để thực hiện theo đúng hướng dẫn quy định.

Chào bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thời điểm có quyết định biên chế chính thức và xét truy thu phụ cấp
 Nội dung câu hỏi:

Tôi thi biên chế đậu và có ký hợp đồng biên chế ngành y tế từ tháng 12/2017, thời gian tập sự tại TTYT huyện là 12 tháng, mức lương hưởng là 85% (chưa có chế độ phụ cấp, ưu đãi nào kèm theo cả). Cho đến hết tháng 11/2018, tôi có theo hướng dẫn để hoàn thành hồ sơ và thủ tục kết thúc chế độ tập sự tại đơn vị,. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại (tháng 4/2019), tôi vẫn chưa nhận được thông tin về việc ký hợp đồng biên chế chính thức của Sở Y tế hay đơn vị tôi công tác.

Kính mong quý đơn vị và Ban ngành liên quan cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc của tôi và một số anh/chị/em cùng thắc mắc.

Xin chân thành cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi thi biên chế đậu và có ký hợp đồng biên chế ngành y tế từ tháng 12/2017, thời gian tập sự tại TTYT huyện là 12 tháng, mức lương hưởng là 85% (chưa có chế độ phụ cấp, ưu đãi nào kèm theo cả). Cho đến hết tháng 11/2018, tôi có theo hướng dẫn để hoàn thành hồ sơ và thủ tục kết thúc chế độ tập sự tại đơn vị,. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại (tháng 4/2019), tôi vẫn chưa nhận được thông tin về việc ký hợp đồng biên chế chính thức của Sở Y tế hay đơn vị tôi công tác.

Kính mong quý đơn vị và Ban ngành liên quan cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc của tôi và một số anh/chị/em cùng thắc mắc.

Xin chân thành cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: