(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đơn khiếu nại UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : Phan Văn Thiệp     Số điện thoại: 0918672557     Email:      Địa chỉ: ấp Chánh xã An Thạnh huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 09/04/2019 - 13 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà không rõ nội dung, về trình tự khiếu nại được thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành. Trân trong./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đơn khiếu nại UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có gửi đơn khiếu nại chủ tịch  UBND huyện Bến Cầu ban hành quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 23/3/2018, gửi qua đường Bưu Điện cho Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu và chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu ngày 11/4/2018 số bưu điện 843100.

Kính mong được sự trả lời bởi vì nhà nước yêu cầu người dân gửi qua BƯu Chính, trực tiếp và nơi tiếp dân, hình thức nào cũng được nhưng không được trả lời, còn UBND huyện Bến Cầu cho rằng đã giải quyết xong.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có gửi đơn khiếu nại chủ tịch  UBND huyện Bến Cầu ban hành quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 23/3/2018, gửi qua đường Bưu Điện cho Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu và chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu ngày 11/4/2018 số bưu điện 843100.

Kính mong được sự trả lời bởi vì nhà nước yêu cầu người dân gửi qua BƯu Chính, trực tiếp và nơi tiếp dân, hình thức nào cũng được nhưng không được trả lời, còn UBND huyện Bến Cầu cho rằng đã giải quyết xong.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: