(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đính chính và gia hạn giấy chứng nhận quền sử dụng đất
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/04/2019 - 14 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 10/04/2019 - 09 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND huyện Bến Cầu và Sở Tài nguyên và Môi trường

Tôi có bức xúc cần được giải quyết. Tôi có vay ngân hàng, sau khi đến hẹn phải trả thì do gia đình khó khăn chưa có tiền trả nợ ngân hàng nên phải vay nóng ở ngoài. Nhưng bằng khoán của tôi lại bị hết hạn và thay đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân nên phải làm thủ tục tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu thì bên văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu lại hẹn tôi 1 ngày sau lại nhận kết quả. Ngày hôm sau đến nhận kết quả lại phải ngồi chờ thêm 2-3 giờ đồng hồ. Trong khi tiền vay nóng ở ngoài giá lại rất cao. Khiến tôi rất bức xúc

Trong khi có vài người làm cò, môi giới đất thì nhờ làm rất nhanh thậm chí là được lấy liền. Nhiều người đi làm hồ sơ giống tôi cũng bị như vậy và rất bức xúc.

Kiến nghị ủy ban nhân dân huyện và sở tài nguyên và môi trường xem lại cách làm việc của văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu. Do nhu câu của người dân là rất cần thiết và cấp bách. 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 16/04/2019 - 15 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời (file đính kèm)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đính chính và gia hạn giấy chứng nhận quền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND huyện Bến Cầu và Sở Tài nguyên và Môi trường

Tôi có bức xúc cần được giải quyết. Tôi có vay ngân hàng, sau khi đến hẹn phải trả thì do gia đình khó khăn chưa có tiền trả nợ ngân hàng nên phải vay nóng ở ngoài. Nhưng bằng khoán của tôi lại bị hết hạn và thay đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân nên phải làm thủ tục tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu thì bên văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu lại hẹn tôi 1 ngày sau lại nhận kết quả. Ngày hôm sau đến nhận kết quả lại phải ngồi chờ thêm 2-3 giờ đồng hồ. Trong khi tiền vay nóng ở ngoài giá lại rất cao. Khiến tôi rất bức xúc

Trong khi có vài người làm cò, môi giới đất thì nhờ làm rất nhanh thậm chí là được lấy liền. Nhiều người đi làm hồ sơ giống tôi cũng bị như vậy và rất bức xúc.

Kiến nghị ủy ban nhân dân huyện và sở tài nguyên và môi trường xem lại cách làm việc của văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu. Do nhu câu của người dân là rất cần thiết và cấp bách. 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND huyện Bến Cầu và Sở Tài nguyên và Môi trường

Tôi có bức xúc cần được giải quyết. Tôi có vay ngân hàng, sau khi đến hẹn phải trả thì do gia đình khó khăn chưa có tiền trả nợ ngân hàng nên phải vay nóng ở ngoài. Nhưng bằng khoán của tôi lại bị hết hạn và thay đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân nên phải làm thủ tục tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu thì bên văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu lại hẹn tôi 1 ngày sau lại nhận kết quả. Ngày hôm sau đến nhận kết quả lại phải ngồi chờ thêm 2-3 giờ đồng hồ. Trong khi tiền vay nóng ở ngoài giá lại rất cao. Khiến tôi rất bức xúc

Trong khi có vài người làm cò, môi giới đất thì nhờ làm rất nhanh thậm chí là được lấy liền. Nhiều người đi làm hồ sơ giống tôi cũng bị như vậy và rất bức xúc.

Kiến nghị ủy ban nhân dân huyện và sở tài nguyên và môi trường xem lại cách làm việc của văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu. Do nhu câu của người dân là rất cần thiết và cấp bách. 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: