(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hồ sơ đất đai trễ hẹn quá lâu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: bến cầu
Ngày hỏi: 09/04/2019 - 14 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 10/04/2019 - 09 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi ủy ban nhân dân huyện bến cầu

hiện nay trên địa bàn huyện bến cầu tình trạng làm hồ sơ của người dân bình thường là rất khó khăn, trong khi hồ sơ của những người môi giới đất thì lại rất nhanh thậm chí còn được ưu tiên trong quá trình giải quyết hồ sơ. hồ sơ thì trễ hẹn lâu. đến ngày hẹn để lấy giấy thì cán bộ trực trả lời là chưa có giấy chừng nào giấy về thì liên hệ.

mong ủy ban nhân dân huyện xem lại cách giải quyết hồ sơ để những người dân bình thường như chúng tôi bớt vất vả. xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 16/04/2019 - 15 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Trước tiên, Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu nhận khuyết điểm về trường hợp tồn hồ sơ, trễ hẹn với người dân, cũng xin chân thành cảm ơn ông (bà) đã có ý kiến phản ánh để cơ quan xem xét lại hoạt động của mình.

- Về phản ánh “hồ sơ thì trễ hẹn lâu, đến ngày hẹn để lấy giấy thì cán bộ trực trả lời là chưa có giấy chứng nào giấy về thì liên hệ”: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu xin giải trình như sau: khoảng cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, khối lượng hồ sơ biến động tăng lên rất nhiều, Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu đã chỉ đạo viên chức và người lao động trong đơn vị tăng cường làm thêm giờ (buổi trưa, buổi tối, thứ 7 và chủ nhật) nhưng hồ sơ vẫn còn trễ hạn so với thời gian quy định. Hồ sơ trễ hẹn là hồ sơ đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất, cấp đổi Giấy chứng nhận mới, còn lại hồ sơ đính chính, gia hạn, cấp đổi chỉnh lý trang 3, 4 Giấy chứng nhận được giải quyết đúng thời gian quy định.

- Trường hợp ông (bà) phản ánh tình trạng hồ sơ của người dân bình thường là rất khó khăn, trong khi hồ sơ của những người môi giới đất thì lại rất nhanh, Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu xin ghi nhận ý kiến và sẽ chấn chỉnh, nếu phát hiện có trường hợp vi phạm sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm trường hợp này.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hồ sơ đất đai trễ hẹn quá lâu
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi ủy ban nhân dân huyện bến cầu

hiện nay trên địa bàn huyện bến cầu tình trạng làm hồ sơ của người dân bình thường là rất khó khăn, trong khi hồ sơ của những người môi giới đất thì lại rất nhanh thậm chí còn được ưu tiên trong quá trình giải quyết hồ sơ. hồ sơ thì trễ hẹn lâu. đến ngày hẹn để lấy giấy thì cán bộ trực trả lời là chưa có giấy chừng nào giấy về thì liên hệ.

mong ủy ban nhân dân huyện xem lại cách giải quyết hồ sơ để những người dân bình thường như chúng tôi bớt vất vả. xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi ủy ban nhân dân huyện bến cầu

hiện nay trên địa bàn huyện bến cầu tình trạng làm hồ sơ của người dân bình thường là rất khó khăn, trong khi hồ sơ của những người môi giới đất thì lại rất nhanh thậm chí còn được ưu tiên trong quá trình giải quyết hồ sơ. hồ sơ thì trễ hẹn lâu. đến ngày hẹn để lấy giấy thì cán bộ trực trả lời là chưa có giấy chừng nào giấy về thì liên hệ.

mong ủy ban nhân dân huyện xem lại cách giải quyết hồ sơ để những người dân bình thường như chúng tôi bớt vất vả. xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: