(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hội Nông dân huyện Châu Thành cần sớm trả lời câu hỏi_lần 3
Người hỏi : Hội viên nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/04/2019 - 14 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 10/04/2019 - 09 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Hội viên chúng tôi biết là đơn vị cổng hỏi đáp trực tuyến đã chuyển câu hỏi đến UBND huyện Châu Thành.

Nhưng chúng tôi muốn đặt câu hỏi là: khi nào UBND huyện Châu Thành trả lời. (chứ không phải đã chuyển đi câu hỏi).

Yêu cầu chuyển câu hỏi này đến UBND huyện Châu Thành, để họ đẩy nhanh tiến độ trả lời.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 13/04/2019 - 16 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cập nhật trả lời của Hội nông dân huyện: 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hội Nông dân huyện Châu Thành cần sớm trả lời câu hỏi_lần 3
 Nội dung câu hỏi:

Hội viên chúng tôi biết là đơn vị cổng hỏi đáp trực tuyến đã chuyển câu hỏi đến UBND huyện Châu Thành.

Nhưng chúng tôi muốn đặt câu hỏi là: khi nào UBND huyện Châu Thành trả lời. (chứ không phải đã chuyển đi câu hỏi).

Yêu cầu chuyển câu hỏi này đến UBND huyện Châu Thành, để họ đẩy nhanh tiến độ trả lời.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hội viên chúng tôi biết là đơn vị cổng hỏi đáp trực tuyến đã chuyển câu hỏi đến UBND huyện Châu Thành.

Nhưng chúng tôi muốn đặt câu hỏi là: khi nào UBND huyện Châu Thành trả lời. (chứ không phải đã chuyển đi câu hỏi).

Yêu cầu chuyển câu hỏi này đến UBND huyện Châu Thành, để họ đẩy nhanh tiến độ trả lời.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: