(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiền cho thuê sân nhà nước vào túi aii?
Người hỏi : Ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tphcm
Ngày hỏi: 10/04/2019 - 21 Giờ 21 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Hiện nay, trên Cổng hỏi đáp trực tuyến chưa có đơn vị trả lời Bưu điện tỉnh, do đó, đơn vị luân chuyển câu hỏi không thể chuyển cho đơn vị trả lời theo đề nghị của ông/bà. Mong ông/bà thông cảm. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiền cho thuê sân nhà nước vào túi aii?
 Nội dung câu hỏi:

Bưu điện giao cho cá nhân quản lý sân cầu lông thu tiền người chơi rất nhiều , thuê buổi sáng , thuê buổi tối người chơi rất đông xin hỏi tiền này nhà nước có thu được đồng nào hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bưu điện giao cho cá nhân quản lý sân cầu lông thu tiền người chơi rất nhiều , thuê buổi sáng , thuê buổi tối người chơi rất đông xin hỏi tiền này nhà nước có thu được đồng nào hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: