(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tin vào ai
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: châu thành
Ngày hỏi: 10/04/2019 - 19 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 11/04/2019 - 10 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quí vị lãnh đạo UBND tỉnh tôi là người dân ở Châu Thành tôi đang có dự định mở cơ sở nhỏ sản xuất nước uống bình và kinh doanh nấu ăn đám tiệc (hộ kinh doanh cá nhân, gia đình nhỏ), chỉ tôi cùng vợ và con tôi đứng ra làm việc này. Qua tìm hiểu thông tin từ các quy định chính phủ thì và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tôi không biết tin vào đâu, cụ thể:

Trước đó có người ở Dương Minh Châu đã hỏi giống trường hợp của tôi thì thấy trả lời là phải làm hồ sơ xin giấy đủ điều kiện nhưng lại có trường hợp tương tự của bà mai kim liên ở thành phố hồ chí minh hỏi thì thấy trả lời là “ngày 12 tháng 3 năm 2019 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vào làm việc tại Tây Ninh, Sở Y tế có đặt vấn đề về việc cấp giấy Đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở. Tuy nhiên Cục ATTP có đề nghị Sở Y tế gửi văn bản về Cục ATTP. Khi có văn bản trả lời từ Cục ATTP Sở Y tế sẽ thông tin đến bạn”.

Như vậy là sao? Tôi thấy băng khoăng quá vì cùng một nội dung hỏi mà lúc trả lời kiểu này, lúc trả lời kiểu khác, trước thì khẳng định là phải làm hồ sơ xin cấp giấy lúc sau lại phải nói phải chờ hỏi Cục ATTP là sao?

Tôi rất mong có sự hướng dẫn rõ ràng vì với cách trả lời như thế tôi không biết tin vào đâu và làm như thế nào hết? Trong khi nhà nước hiện nay đang cố gắng giảm thủ tục cho người dân tạo điều kiện cho người dân sản xuất buôn bán phát triển kinh tế.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 18/04/2019 - 10 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của Ông/bà, Sở Y tế xin có ý kiến phản hồi như sau:

  VẤN ĐỀ VỀ CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ:

a. Nếu cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh thì cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b. Nếu cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh thì cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, vì :

 + Cơ sở không nằm trong diện được miễn cấp giấy đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 12, chương V của Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 02 năm 2018;

 + Khoản 2, điều 3, chương I của Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 quy định như sau: 

 c. Bổ sung khoản 6 Điều 40 như sau:

“6. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến của Ông/bà

Trân trọng!           


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tin vào ai
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quí vị lãnh đạo UBND tỉnh tôi là người dân ở Châu Thành tôi đang có dự định mở cơ sở nhỏ sản xuất nước uống bình và kinh doanh nấu ăn đám tiệc (hộ kinh doanh cá nhân, gia đình nhỏ), chỉ tôi cùng vợ và con tôi đứng ra làm việc này. Qua tìm hiểu thông tin từ các quy định chính phủ thì và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tôi không biết tin vào đâu, cụ thể:

Trước đó có người ở Dương Minh Châu đã hỏi giống trường hợp của tôi thì thấy trả lời là phải làm hồ sơ xin giấy đủ điều kiện nhưng lại có trường hợp tương tự của bà mai kim liên ở thành phố hồ chí minh hỏi thì thấy trả lời là “ngày 12 tháng 3 năm 2019 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vào làm việc tại Tây Ninh, Sở Y tế có đặt vấn đề về việc cấp giấy Đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở. Tuy nhiên Cục ATTP có đề nghị Sở Y tế gửi văn bản về Cục ATTP. Khi có văn bản trả lời từ Cục ATTP Sở Y tế sẽ thông tin đến bạn”.

Như vậy là sao? Tôi thấy băng khoăng quá vì cùng một nội dung hỏi mà lúc trả lời kiểu này, lúc trả lời kiểu khác, trước thì khẳng định là phải làm hồ sơ xin cấp giấy lúc sau lại phải nói phải chờ hỏi Cục ATTP là sao?

Tôi rất mong có sự hướng dẫn rõ ràng vì với cách trả lời như thế tôi không biết tin vào đâu và làm như thế nào hết? Trong khi nhà nước hiện nay đang cố gắng giảm thủ tục cho người dân tạo điều kiện cho người dân sản xuất buôn bán phát triển kinh tế.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi quí vị lãnh đạo UBND tỉnh tôi là người dân ở Châu Thành tôi đang có dự định mở cơ sở nhỏ sản xuất nước uống bình và kinh doanh nấu ăn đám tiệc (hộ kinh doanh cá nhân, gia đình nhỏ), chỉ tôi cùng vợ và con tôi đứng ra làm việc này. Qua tìm hiểu thông tin từ các quy định chính phủ thì và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tôi không biết tin vào đâu, cụ thể:

Trước đó có người ở Dương Minh Châu đã hỏi giống trường hợp của tôi thì thấy trả lời là phải làm hồ sơ xin giấy đủ điều kiện nhưng lại có trường hợp tương tự của bà mai kim liên ở thành phố hồ chí minh hỏi thì thấy trả lời là “ngày 12 tháng 3 năm 2019 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vào làm việc tại Tây Ninh, Sở Y tế có đặt vấn đề về việc cấp giấy Đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở. Tuy nhiên Cục ATTP có đề nghị Sở Y tế gửi văn bản về Cục ATTP. Khi có văn bản trả lời từ Cục ATTP Sở Y tế sẽ thông tin đến bạn”.

Như vậy là sao? Tôi thấy băng khoăng quá vì cùng một nội dung hỏi mà lúc trả lời kiểu này, lúc trả lời kiểu khác, trước thì khẳng định là phải làm hồ sơ xin cấp giấy lúc sau lại phải nói phải chờ hỏi Cục ATTP là sao?

Tôi rất mong có sự hướng dẫn rõ ràng vì với cách trả lời như thế tôi không biết tin vào đâu và làm như thế nào hết? Trong khi nhà nước hiện nay đang cố gắng giảm thủ tục cho người dân tạo điều kiện cho người dân sản xuất buôn bán phát triển kinh tế.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: