(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiến nghị về bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/04/2019 - 14 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 12/04/2019 - 07 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kiến nghị về bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Thắng, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi là tập thể những hộ dân sống trên đường Nguyễn Văn Thắng, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hiện nay bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước được xây dựng tại địa bàn chúng tôi sinh sống. Do là đường đất đỏ, hằng ngày  với hàng trăm lượt xe của công ty lưu thông gây khói bụi, ô nhiễm mịt trời vào ngày nắng; tạo sình lầy, ổ gà, đường trơn trượt vào ngày mưa.

Chúng tôi có trao đổi với Ban quản lý công ty về việc đổ xe đá mi để tránh khói bụi ô nhiễm và ổ gà để người dân trên địa bàn an tâm sinh sống, nhưng Ban quản lý công ty trả lời rất muốn thực hiện việc trên nhưng phải có sự đồng ý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh thì công ty mới xử lý được vấn đề này.

Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có những chỉ đạo để Công ty TNHH Đồng Phước khắc phục tình trạng trên. Nếu được thì cho chúng tôi biết thời gian khăc phục cụ thể


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 08 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin với bạn như sau:

Đường Phạm Văn Thắng, phường 3 thuộc trách nhiệm UBND Thành phố quản lý. Nếu Công ty TNHH Đồng Phước có nhu cầu đổ đá mi để tránh gây khói bụi cũng như dặm vá ổ gà có thể làm văn bản gởi về UBND Thành phố xin chủ trương và thống nhất phương án tiến hành thực hiện.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiến nghị về bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước
 Nội dung câu hỏi:

Kiến nghị về bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Thắng, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi là tập thể những hộ dân sống trên đường Nguyễn Văn Thắng, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hiện nay bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước được xây dựng tại địa bàn chúng tôi sinh sống. Do là đường đất đỏ, hằng ngày  với hàng trăm lượt xe của công ty lưu thông gây khói bụi, ô nhiễm mịt trời vào ngày nắng; tạo sình lầy, ổ gà, đường trơn trượt vào ngày mưa.

Chúng tôi có trao đổi với Ban quản lý công ty về việc đổ xe đá mi để tránh khói bụi ô nhiễm và ổ gà để người dân trên địa bàn an tâm sinh sống, nhưng Ban quản lý công ty trả lời rất muốn thực hiện việc trên nhưng phải có sự đồng ý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh thì công ty mới xử lý được vấn đề này.

Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có những chỉ đạo để Công ty TNHH Đồng Phước khắc phục tình trạng trên. Nếu được thì cho chúng tôi biết thời gian khăc phục cụ thể

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kiến nghị về bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Thắng, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi là tập thể những hộ dân sống trên đường Nguyễn Văn Thắng, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hiện nay bãi xe khách Công ty TNHH Đồng Phước được xây dựng tại địa bàn chúng tôi sinh sống. Do là đường đất đỏ, hằng ngày  với hàng trăm lượt xe của công ty lưu thông gây khói bụi, ô nhiễm mịt trời vào ngày nắng; tạo sình lầy, ổ gà, đường trơn trượt vào ngày mưa.

Chúng tôi có trao đổi với Ban quản lý công ty về việc đổ xe đá mi để tránh khói bụi ô nhiễm và ổ gà để người dân trên địa bàn an tâm sinh sống, nhưng Ban quản lý công ty trả lời rất muốn thực hiện việc trên nhưng phải có sự đồng ý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh thì công ty mới xử lý được vấn đề này.

Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có những chỉ đạo để Công ty TNHH Đồng Phước khắc phục tình trạng trên. Nếu được thì cho chúng tôi biết thời gian khăc phục cụ thể

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: