(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi sở nội vụ tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/04/2019 - 06 Giờ 39 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi sở nội vụ tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Gửi đến sở nội vụ tỉnh Tây Ninh

Về việc tham nhũng giờ làm của nhiều vị giám đốc. Tôi là người dân sống gần Trung Tâm PcHiv/aids tỉnh Tây Ninh thường xuyên bắt gặp 2 lãnh đạo uống cafe trong giờ làm đó là bs Lộc và bs Thạch trước cơ quan khoảng 8 giờ - 9 giờ và 14g đến 16g . Cho tôi hỏi liệu có cơ quan nào giám sát, trong đơn vị không có gì để làm việc à và như vậy có gọi là tham nhũng giờ làm không.

Thân mến.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi đến sở nội vụ tỉnh Tây Ninh

Về việc tham nhũng giờ làm của nhiều vị giám đốc. Tôi là người dân sống gần Trung Tâm PcHiv/aids tỉnh Tây Ninh thường xuyên bắt gặp 2 lãnh đạo uống cafe trong giờ làm đó là bs Lộc và bs Thạch trước cơ quan khoảng 8 giờ - 9 giờ và 14g đến 16g . Cho tôi hỏi liệu có cơ quan nào giám sát, trong đơn vị không có gì để làm việc à và như vậy có gọi là tham nhũng giờ làm không.

Thân mến.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: