(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xây dựng nhà ở cho công nhân.
Người hỏi : Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/04/2019 - 07 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 12/04/2019 - 15 Giờ 59 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi muốn đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp trong tỉnh (đã có quỹ đất). cho hỏi, trình tự các bước để xin được đầu tư thực hiện dự án này, cơ quan nào giải quyết. xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 22/04/2019 - 07 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông Tuấn Anh như sau:

1. Các hình thức phát triển nhà ở xã hội nguồn vốn khác (không thuộc nguồn vốn ngân sách) theo Khoản 2, 3 Luật Nhà ở năm 2014 quy định

“2. Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, để bán hoặc mua, thuê nhà ở để cho người lao động trong đơn vị mình thuê nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 58 và Điều 59 của Luật này.

3. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình để cho thuê, cho thuê mua, bán nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Điều 58 của Luật này.”

2. Dự án nhà ở xã hội (dành cho công nhân) phải đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014

3. Trình tự thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/205 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cụ thể:

“3. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở thì Sở Xây dựng báo cáo UBND cấp tỉnh lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở và văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn chủ đầu tư. Trường hợp được ủy quyền thì trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.”

Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành quy định phân cấp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội cho UBND cấp huyện. Do đó, doanh nghiệp tổ chức cá nhân có nhu cầu tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định, lấy ý kiến các sở, ban ngành, địa phương nới thực hiện dự án trình UBND tỉnh quyết định công nhận chủ đầu tư theo quy định.

4. Sau khi, UBND tỉnh quyết định  công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục về liên quan về đất đai (Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục chuyển nhượng đất từ cá nhân cho doanh nghiệp để thực hiện dự án, việc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan của chủ đầu tư, ...); thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc); chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở (tùy theo quy mô sử dụng đất và số lượng nhà ở theo Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP); tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng (Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng, ... và triển khai thi công xây dựng) và pháp luật có liên quan. 

Trên đây là câu trả lời của Sở Xây dựng thông tin đến ông Tuấn Anh được rõ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xây dựng nhà ở cho công nhân.
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi muốn đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp trong tỉnh (đã có quỹ đất). cho hỏi, trình tự các bước để xin được đầu tư thực hiện dự án này, cơ quan nào giải quyết. xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi muốn đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp trong tỉnh (đã có quỹ đất). cho hỏi, trình tự các bước để xin được đầu tư thực hiện dự án này, cơ quan nào giải quyết. xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: