(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi : Thu Hiền     Số điện thoại: 0917684501     Email: hienct_157@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 11/04/2019 - 16 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 12/04/2019 - 07 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Do lâu ngày không sử dụng đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và nhiều lần chuyển sửa nhà cửa nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này bị thất lạc.

Vậy xin được hỏi thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ. Tôi sẽ đến cơ quan nào để được giải quyết hồ sơ?

Rất mong sớm nhận được câu trả lời

Tran trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 12/04/2019 - 11 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời bạn như sau:

Bạn vui lòng liên hệ Xã, Phường mà bạn có đất để được hướng dẫn thủ tục để cấp lại GCNQSDĐ.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Do lâu ngày không sử dụng đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và nhiều lần chuyển sửa nhà cửa nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này bị thất lạc.

Vậy xin được hỏi thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ. Tôi sẽ đến cơ quan nào để được giải quyết hồ sơ?

Rất mong sớm nhận được câu trả lời

Tran trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Do lâu ngày không sử dụng đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và nhiều lần chuyển sửa nhà cửa nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này bị thất lạc.

Vậy xin được hỏi thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ. Tôi sẽ đến cơ quan nào để được giải quyết hồ sơ?

Rất mong sớm nhận được câu trả lời

Tran trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: