(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND huyện Châu Thành chưa nắm vững quy định trả lời
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/04/2019 - 15 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 16/04/2019 - 09 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:
Qua nội dung trả lời của UBND huyện Châu Thành, chúng tôi nhận thấy huyện chưa nắm rõ quy định của cổng hỏi đáp trực tuyến. Cổng này lập ra chỉ có 2 mục yêu cầu bắt buộc điền thông tin, đó là cá nhân và tiêu đề câu hỏi. Còn những nội dung khác ( địa chỉ, điện thoại, email...) là không bắt buộc. Điều này nhằm bảo vệ cho người phản ánh, nên họ mới cần phản ánh qua cổng hỏi đáp trực tuyến.
Khi nhận được ý kiến phản ánh, UBND huyện Châu Thành cần xác minh nội dung phản ánh có đúng hay không, rồi trả lời lên cổng hỏi đáp, chứ không phải bắt  người dân khai học tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi mời tới Ban tiếp công dân huyện làm việc!
Đề nghị huyện Châu Thành nghiên cứu kỹ lại quy định, để phục vụ dân tốt hơn, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm
Mong Ban quản trị chuyển nội dung này đến UBND huyện Châu Thành, để lãnh đạo địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 18/04/2019 - 08 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cập nhật trả lời phản ánh của Hội nông dân huyện tại đây:

 https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6307


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND huyện Châu Thành chưa nắm vững quy định trả lời
 Nội dung câu hỏi:
Qua nội dung trả lời của UBND huyện Châu Thành, chúng tôi nhận thấy huyện chưa nắm rõ quy định của cổng hỏi đáp trực tuyến. Cổng này lập ra chỉ có 2 mục yêu cầu bắt buộc điền thông tin, đó là cá nhân và tiêu đề câu hỏi. Còn những nội dung khác ( địa chỉ, điện thoại, email...) là không bắt buộc. Điều này nhằm bảo vệ cho người phản ánh, nên họ mới cần phản ánh qua cổng hỏi đáp trực tuyến.
Khi nhận được ý kiến phản ánh, UBND huyện Châu Thành cần xác minh nội dung phản ánh có đúng hay không, rồi trả lời lên cổng hỏi đáp, chứ không phải bắt  người dân khai học tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi mời tới Ban tiếp công dân huyện làm việc!
Đề nghị huyện Châu Thành nghiên cứu kỹ lại quy định, để phục vụ dân tốt hơn, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm
Mong Ban quản trị chuyển nội dung này đến UBND huyện Châu Thành, để lãnh đạo địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Qua nội dung trả lời của UBND huyện Châu Thành, chúng tôi nhận thấy huyện chưa nắm rõ quy định của cổng hỏi đáp trực tuyến. Cổng này lập ra chỉ có 2 mục yêu cầu bắt buộc điền thông tin, đó là cá nhân và tiêu đề câu hỏi. Còn những nội dung khác ( địa chỉ, điện thoại, email...) là không bắt buộc. Điều này nhằm bảo vệ cho người phản ánh, nên họ mới cần phản ánh qua cổng hỏi đáp trực tuyến.
Khi nhận được ý kiến phản ánh, UBND huyện Châu Thành cần xác minh nội dung phản ánh có đúng hay không, rồi trả lời lên cổng hỏi đáp, chứ không phải bắt  người dân khai học tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi mời tới Ban tiếp công dân huyện làm việc!
Đề nghị huyện Châu Thành nghiên cứu kỹ lại quy định, để phục vụ dân tốt hơn, với tinh thần cầu thị, trách nhiệm
Mong Ban quản trị chuyển nội dung này đến UBND huyện Châu Thành, để lãnh đạo địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: