(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND thành phố Tây Ninh trả lời chống chế, không giải quyết kiến nghị chính đáng của chúng tôi
Người hỏi : Tập thể     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/04/2019 - 07 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 18/04/2019 - 09 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Thành phố Tây Ninh.

Chúng tôi là các hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Thắng, KP 5, Phường 3. Lần trước chúng tôi có gửi kiến nghị về việc Bãi xe Đồng Phước gây ô nhiễm vì hàng ngày có hàng trăm lượt xe di chuyển trên con đường đất đỏ gây bụi mùt mịt mỗi lần xe ra vào bến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi có trao đổi nhưng Công ty không đổ đá mi để khắc phục tình trạng bụi. Sau kiến nghị thì được UBND Thành phố trả lời như sau:

 

"UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin với bạn như sau:

Đường Phạm Văn Thắng, phường 3 thuộc trách nhiệm UBND Thành phố quản lý. Nếu Công ty TNHH Đồng Phước có nhu cầu đổ đá mi để tránh gây khói bụi cũng như dặm vá ổ gà có thể làm văn bản gởi về UBND Thành phố xin chủ trương và thống nhất phương án tiến hành thực hiện."

Chúng tôi không đồng ý với cách trả lời trên, vì khi trao đổi với Công ty TNHH Đồng Phước về vấn đề trên, chúng tôi biết đây là cách trả lời chống chế trước mắt để không giải quyết kiến nghị chính đáng của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị UBND Thành phố Tây Ninh với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước có những chỉ đạo cụ thể để Công ty TNHH Đồng Phước khắc phục tình trạng trên. Nếu UBND thành phố Tây Ninh không xử lý được vấn đề này, chúng tôi sẽ kiến nghị lên cổng thông tin của cấp cao hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 25/04/2019 - 16 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận ý kiến của bạn, đã chỉ đạo Phòng QLĐT Thành phố liện hệ và làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc Công ty Đồng Phước.Trên cơ sở buổi làm việc, tham mưu UBND Thành phố thực hiện theo đúng quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND thành phố Tây Ninh trả lời chống chế, không giải quyết kiến nghị chính đáng của chúng tôi
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Thành phố Tây Ninh.

Chúng tôi là các hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Thắng, KP 5, Phường 3. Lần trước chúng tôi có gửi kiến nghị về việc Bãi xe Đồng Phước gây ô nhiễm vì hàng ngày có hàng trăm lượt xe di chuyển trên con đường đất đỏ gây bụi mùt mịt mỗi lần xe ra vào bến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi có trao đổi nhưng Công ty không đổ đá mi để khắc phục tình trạng bụi. Sau kiến nghị thì được UBND Thành phố trả lời như sau:

 

"UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin với bạn như sau:

Đường Phạm Văn Thắng, phường 3 thuộc trách nhiệm UBND Thành phố quản lý. Nếu Công ty TNHH Đồng Phước có nhu cầu đổ đá mi để tránh gây khói bụi cũng như dặm vá ổ gà có thể làm văn bản gởi về UBND Thành phố xin chủ trương và thống nhất phương án tiến hành thực hiện."

Chúng tôi không đồng ý với cách trả lời trên, vì khi trao đổi với Công ty TNHH Đồng Phước về vấn đề trên, chúng tôi biết đây là cách trả lời chống chế trước mắt để không giải quyết kiến nghị chính đáng của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị UBND Thành phố Tây Ninh với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước có những chỉ đạo cụ thể để Công ty TNHH Đồng Phước khắc phục tình trạng trên. Nếu UBND thành phố Tây Ninh không xử lý được vấn đề này, chúng tôi sẽ kiến nghị lên cổng thông tin của cấp cao hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Thành phố Tây Ninh.

Chúng tôi là các hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Văn Thắng, KP 5, Phường 3. Lần trước chúng tôi có gửi kiến nghị về việc Bãi xe Đồng Phước gây ô nhiễm vì hàng ngày có hàng trăm lượt xe di chuyển trên con đường đất đỏ gây bụi mùt mịt mỗi lần xe ra vào bến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi có trao đổi nhưng Công ty không đổ đá mi để khắc phục tình trạng bụi. Sau kiến nghị thì được UBND Thành phố trả lời như sau:

 

"UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin với bạn như sau:

Đường Phạm Văn Thắng, phường 3 thuộc trách nhiệm UBND Thành phố quản lý. Nếu Công ty TNHH Đồng Phước có nhu cầu đổ đá mi để tránh gây khói bụi cũng như dặm vá ổ gà có thể làm văn bản gởi về UBND Thành phố xin chủ trương và thống nhất phương án tiến hành thực hiện."

Chúng tôi không đồng ý với cách trả lời trên, vì khi trao đổi với Công ty TNHH Đồng Phước về vấn đề trên, chúng tôi biết đây là cách trả lời chống chế trước mắt để không giải quyết kiến nghị chính đáng của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị UBND Thành phố Tây Ninh với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước có những chỉ đạo cụ thể để Công ty TNHH Đồng Phước khắc phục tình trạng trên. Nếu UBND thành phố Tây Ninh không xử lý được vấn đề này, chúng tôi sẽ kiến nghị lên cổng thông tin của cấp cao hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: