(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: An toàn vệ sinh thực phẩm
Người hỏi : Học sinh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: THPT Nguyễn Huệ
Ngày hỏi: 18/04/2019 - 07 Giờ 12 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà cung cấp thông tin địa điểm cụ thể để đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: An toàn vệ sinh thực phẩm
 Nội dung câu hỏi:

Em đã phản ảnh nhiều lần với căn tin rồi mà căn tin vẫn chưa khắc phục được. Căn tin gì mà ở bên cạnh chuồng gà? Mùi hôi, thúi, mùi cứt gà, cứt vịt lẫn cả vào mùi đồ ăn nước uống, lâu lâu còn có vài cộng lông gà bay bay nữa. Đề nghị nhà trường dời căn tin đi chổ khác.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em đã phản ảnh nhiều lần với căn tin rồi mà căn tin vẫn chưa khắc phục được. Căn tin gì mà ở bên cạnh chuồng gà? Mùi hôi, thúi, mùi cứt gà, cứt vịt lẫn cả vào mùi đồ ăn nước uống, lâu lâu còn có vài cộng lông gà bay bay nữa. Đề nghị nhà trường dời căn tin đi chổ khác.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: