(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc Giáo viên bán trú không trong coi hoc sinh giờ ăn, giờ ngủ
Người hỏi : PHHS     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/04/2019 - 15 Giờ 51 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của ông/bà chưa đầy đủ thông tin nên Đơn vị luân chuyển câu hỏi chưa có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc Giáo viên bán trú không trong coi hoc sinh giờ ăn, giờ ngủ
 Nội dung câu hỏi:

Có một số giáo viên trường tiểu học nguyễn thị minh khai bỏ không trong coi học sinh giờ ăn và giờ nghỉ trưa như vậy có thiếu trách nhiệm hay không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Có một số giáo viên trường tiểu học nguyễn thị minh khai bỏ không trong coi học sinh giờ ăn và giờ nghỉ trưa như vậy có thiếu trách nhiệm hay không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: