(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hỏi về giáo dục
Người hỏi : trường TH Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành Tây Ninh.     Số điện thoại:      Email: ccmnba@gmail.com     Địa chỉ: thị trấn Hoà Thành
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 09 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi trường em là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành, Tây Ninh, trường em hiện nay có 2 giáo viên dạy thể dục là Thầy Nguyễn Tấn Bình và Thầy Quản Trọng Huy được phân công dạy thể dục nhưng gần 10 năm nay không có dạy, như vậy có ảnh hưởng gì không, mỗi khi đến giờ thể dục của 2 thầy thì giáo viên cho học sinh ra sau trường chơi, hết giờ thể dục lên lớp học, như vậy có đúng không, mỗi tháng 2 thầy được hưởng lương đầy đủ, còn hưởng thêm tiền ngoài trời nữa, như vậy có công bằng không, theo em biết rất nhiều người muốn thi công chức vào giáo dục để được dạy, người được dạy thì không dạy, ban giám hiệu trường em thì không dám nói, luôn cả phòng giáo dục biết cũng lặng thinh, bởi vì phòng giáo dục hoà thành kế trường Nguyễn Đình Chiểu, hơn nữa con em cán bộ phòng cũng học tại trường này.

điều thứ 2 em xin hỏi: thầy Nguyễn Tấn Bình là chủ tịch công đoàn trường được phân công làm chủ tịch công đoàn thì được giảm số tiết dạy và được hưởng hệ số chức vụ công đoàn, nhưng nhà trường lại lấy thêm 800.000 đồng tiền công đoàn phí của trường chi cho công đoàn, như vậy có đúng theo tài chính hay không, hiện nay tập thể giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành Tây Ninh rất bức xúc và bất mãn xin cán bộ lãnh đạo có chỉ thị hay công văn trả lời cho trường để tập thể cảm thấy dễ chịu và công tác thoải mái hơn. Tập thể xin cám ơn quý lãnh đạo.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 26/04/2019 - 11 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo giải thích. Đề nghị em liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo để biết thêm chi tiết và giải trình nội dung nêu trên.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hỏi về giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi trường em là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành, Tây Ninh, trường em hiện nay có 2 giáo viên dạy thể dục là Thầy Nguyễn Tấn Bình và Thầy Quản Trọng Huy được phân công dạy thể dục nhưng gần 10 năm nay không có dạy, như vậy có ảnh hưởng gì không, mỗi khi đến giờ thể dục của 2 thầy thì giáo viên cho học sinh ra sau trường chơi, hết giờ thể dục lên lớp học, như vậy có đúng không, mỗi tháng 2 thầy được hưởng lương đầy đủ, còn hưởng thêm tiền ngoài trời nữa, như vậy có công bằng không, theo em biết rất nhiều người muốn thi công chức vào giáo dục để được dạy, người được dạy thì không dạy, ban giám hiệu trường em thì không dám nói, luôn cả phòng giáo dục biết cũng lặng thinh, bởi vì phòng giáo dục hoà thành kế trường Nguyễn Đình Chiểu, hơn nữa con em cán bộ phòng cũng học tại trường này.

điều thứ 2 em xin hỏi: thầy Nguyễn Tấn Bình là chủ tịch công đoàn trường được phân công làm chủ tịch công đoàn thì được giảm số tiết dạy và được hưởng hệ số chức vụ công đoàn, nhưng nhà trường lại lấy thêm 800.000 đồng tiền công đoàn phí của trường chi cho công đoàn, như vậy có đúng theo tài chính hay không, hiện nay tập thể giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành Tây Ninh rất bức xúc và bất mãn xin cán bộ lãnh đạo có chỉ thị hay công văn trả lời cho trường để tập thể cảm thấy dễ chịu và công tác thoải mái hơn. Tập thể xin cám ơn quý lãnh đạo.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho em hỏi trường em là trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành, Tây Ninh, trường em hiện nay có 2 giáo viên dạy thể dục là Thầy Nguyễn Tấn Bình và Thầy Quản Trọng Huy được phân công dạy thể dục nhưng gần 10 năm nay không có dạy, như vậy có ảnh hưởng gì không, mỗi khi đến giờ thể dục của 2 thầy thì giáo viên cho học sinh ra sau trường chơi, hết giờ thể dục lên lớp học, như vậy có đúng không, mỗi tháng 2 thầy được hưởng lương đầy đủ, còn hưởng thêm tiền ngoài trời nữa, như vậy có công bằng không, theo em biết rất nhiều người muốn thi công chức vào giáo dục để được dạy, người được dạy thì không dạy, ban giám hiệu trường em thì không dám nói, luôn cả phòng giáo dục biết cũng lặng thinh, bởi vì phòng giáo dục hoà thành kế trường Nguyễn Đình Chiểu, hơn nữa con em cán bộ phòng cũng học tại trường này.

điều thứ 2 em xin hỏi: thầy Nguyễn Tấn Bình là chủ tịch công đoàn trường được phân công làm chủ tịch công đoàn thì được giảm số tiết dạy và được hưởng hệ số chức vụ công đoàn, nhưng nhà trường lại lấy thêm 800.000 đồng tiền công đoàn phí của trường chi cho công đoàn, như vậy có đúng theo tài chính hay không, hiện nay tập thể giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu Hoà Thành Tây Ninh rất bức xúc và bất mãn xin cán bộ lãnh đạo có chỉ thị hay công văn trả lời cho trường để tập thể cảm thấy dễ chịu và công tác thoải mái hơn. Tập thể xin cám ơn quý lãnh đạo.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: