(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trường mầm non tại Thị trấn Dương Minh Châu thiếu
Người hỏi : Nguyễn Thị Lài     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/04/2019 - 10 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Sở Giáo dục

Năm học 2019- 2020 tới đây, gia đình tôi (cùng với những gia đình khác ở thị trấn Dương Minh Châu) muốn gửi con vào mầm non. Có người cho bé đi lớp nhà trẻ, có người muốn gửi vào lớp lá. Nhưng hiện tại, ở Thị trấn Dương Minh Châu, chỉ có một trường mầm non có mở lớp lá, đó là trường mn 20-11. Còn trường mầm non tư thục lại chưa có lớp lá.  Trong khi khối lớp lá của trường mầm non 20-11 rất đông, mấy người bạn của tôi đang gửi con ở đó nói là, một lớp 30-35 bé, rất đông, quá tải.

Tôi muốn gửi con vào lớp lá, ở trường khác, chẳng hạn như trường tư thục, nhưng trường này hiện chưa có mở lớp lá. 

Xin hỏi Sở giáo dục là năm học tới đây, trường mầm non tư thục Hoàng Yến này có mở lớp lá hay không? ( trước kia tôi có hỏi nhà trường, nhưng nhà trường nói là chờ ý kiến của cấp trên).

Thay mặt các cha mẹ có con em gửi mầm non, tôi tha thiết ngành giáo dục trả lời câu hỏi trên để tôi nói lại với các gia đình khác có nhu cầu gửi bé vào lớp lá.

xin cảm ơn

bà Nguyễn Thị Lài


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/04/2019 - 16 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của phụ huynh như sau:

1. Lớp học quá tải.

Theo điều lệ của trường mầm non, một lớp học có từ 30 - 35 trẻ/lớp là đúng theo quy định.

2. Trường mầm non tư tục Hoàng Yến có mởi lớp lá không?

Theo phân cấp quản lý được giao, đề nghị phụ huynh liên hệ với UBND huyện/thành phố nơi có cơ sở giáo dục mầm non để được giải đáp những vấn đề trên.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trường mầm non tại Thị trấn Dương Minh Châu thiếu
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào Sở Giáo dục

Năm học 2019- 2020 tới đây, gia đình tôi (cùng với những gia đình khác ở thị trấn Dương Minh Châu) muốn gửi con vào mầm non. Có người cho bé đi lớp nhà trẻ, có người muốn gửi vào lớp lá. Nhưng hiện tại, ở Thị trấn Dương Minh Châu, chỉ có một trường mầm non có mở lớp lá, đó là trường mn 20-11. Còn trường mầm non tư thục lại chưa có lớp lá.  Trong khi khối lớp lá của trường mầm non 20-11 rất đông, mấy người bạn của tôi đang gửi con ở đó nói là, một lớp 30-35 bé, rất đông, quá tải.

Tôi muốn gửi con vào lớp lá, ở trường khác, chẳng hạn như trường tư thục, nhưng trường này hiện chưa có mở lớp lá. 

Xin hỏi Sở giáo dục là năm học tới đây, trường mầm non tư thục Hoàng Yến này có mở lớp lá hay không? ( trước kia tôi có hỏi nhà trường, nhưng nhà trường nói là chờ ý kiến của cấp trên).

Thay mặt các cha mẹ có con em gửi mầm non, tôi tha thiết ngành giáo dục trả lời câu hỏi trên để tôi nói lại với các gia đình khác có nhu cầu gửi bé vào lớp lá.

xin cảm ơn

bà Nguyễn Thị Lài

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Sở Giáo dục

Năm học 2019- 2020 tới đây, gia đình tôi (cùng với những gia đình khác ở thị trấn Dương Minh Châu) muốn gửi con vào mầm non. Có người cho bé đi lớp nhà trẻ, có người muốn gửi vào lớp lá. Nhưng hiện tại, ở Thị trấn Dương Minh Châu, chỉ có một trường mầm non có mở lớp lá, đó là trường mn 20-11. Còn trường mầm non tư thục lại chưa có lớp lá.  Trong khi khối lớp lá của trường mầm non 20-11 rất đông, mấy người bạn của tôi đang gửi con ở đó nói là, một lớp 30-35 bé, rất đông, quá tải.

Tôi muốn gửi con vào lớp lá, ở trường khác, chẳng hạn như trường tư thục, nhưng trường này hiện chưa có mở lớp lá. 

Xin hỏi Sở giáo dục là năm học tới đây, trường mầm non tư thục Hoàng Yến này có mở lớp lá hay không? ( trước kia tôi có hỏi nhà trường, nhưng nhà trường nói là chờ ý kiến của cấp trên).

Thay mặt các cha mẹ có con em gửi mầm non, tôi tha thiết ngành giáo dục trả lời câu hỏi trên để tôi nói lại với các gia đình khác có nhu cầu gửi bé vào lớp lá.

xin cảm ơn

bà Nguyễn Thị Lài

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: