(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải tỏa mặt bằng để thi công đường hẻm 10, Huỳnh Tấn Phát
Người hỏi : Các hộ dân hẻm 10 Huỳnh Tấn Phát     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hẻm 10, Huỳnh Tấn Phát, TP.Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/04/2019 - 10 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 23/04/2019 - 16 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Tuyến đường hẻm 10, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hiệp Ninh đang được UBND TP Tây Ninh đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, người dân nơi đây rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

Tuyến đường đang được thi công xây dựng. Theo thiết kế, bề rộng mặt đường là 8,5m (mặt nhựa rộng 6m, mương thoát nước 2 bên rộng 0,7m và lề đường). Trong khi đó, qui hoạch lộ giới của đường hẻm 10-Huỳnh Tấn Phát rộng là: 10m.

Tuy nhiên, hiện tại có vài hộ dân nằm bên trái tuyến đường xây dựng hàng rào, trồng cây to vi phạm lộ giới qui hoạch đường, đến nay không chịu di dời hàng rào, chặt cây để trả lại mặt bằng thi công đường, làm cho việc thi công mương thoát nước bị cản trở, có đoạn không thi công được, phải dừng lại chờ giải tỏa. Nhưng hiện tại, không thấy đơn vị nào quan tâm xử lý, yêu cầu các hộ dân này phải di dời, trả lại mặt bằng để thi công mương thoát nước.

Do đó, người dân nơi đây kính mong UBND TP.Tây Ninh chỉ đạo đơn vị Chủ đầu tư, UBND Phường Hiệp Ninh, Khu phố Hiệp Lễ quan tâm xử lý, có giải pháp bắt buộc các hộ dân vi phạm lộ giới này phải di dời hàng rào, chặt cây, trả lại mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công mương thoát nước. Có như vậy, tuyến đường mới được thi công theo đúng tiến độ, đúng thiết kế và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Một lần nữa, người dân nơi đây kính mong UBND TP.Tây Ninh quan tâm xem xét, sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 07/05/2019 - 16 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của tập thể các hộ dân hẻm số 10. UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Ninh phối hợp cùng Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng công trình Thành phố xác minh vụ việc, có hướng xử lý dựa trên sự đồng thuận của quý bà con để công trình thi công đúng tiến độ đề ra.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải tỏa mặt bằng để thi công đường hẻm 10, Huỳnh Tấn Phát
 Nội dung câu hỏi:

Tuyến đường hẻm 10, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hiệp Ninh đang được UBND TP Tây Ninh đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, người dân nơi đây rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

Tuyến đường đang được thi công xây dựng. Theo thiết kế, bề rộng mặt đường là 8,5m (mặt nhựa rộng 6m, mương thoát nước 2 bên rộng 0,7m và lề đường). Trong khi đó, qui hoạch lộ giới của đường hẻm 10-Huỳnh Tấn Phát rộng là: 10m.

Tuy nhiên, hiện tại có vài hộ dân nằm bên trái tuyến đường xây dựng hàng rào, trồng cây to vi phạm lộ giới qui hoạch đường, đến nay không chịu di dời hàng rào, chặt cây để trả lại mặt bằng thi công đường, làm cho việc thi công mương thoát nước bị cản trở, có đoạn không thi công được, phải dừng lại chờ giải tỏa. Nhưng hiện tại, không thấy đơn vị nào quan tâm xử lý, yêu cầu các hộ dân này phải di dời, trả lại mặt bằng để thi công mương thoát nước.

Do đó, người dân nơi đây kính mong UBND TP.Tây Ninh chỉ đạo đơn vị Chủ đầu tư, UBND Phường Hiệp Ninh, Khu phố Hiệp Lễ quan tâm xử lý, có giải pháp bắt buộc các hộ dân vi phạm lộ giới này phải di dời hàng rào, chặt cây, trả lại mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công mương thoát nước. Có như vậy, tuyến đường mới được thi công theo đúng tiến độ, đúng thiết kế và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Một lần nữa, người dân nơi đây kính mong UBND TP.Tây Ninh quan tâm xem xét, sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tuyến đường hẻm 10, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Hiệp Ninh đang được UBND TP Tây Ninh đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, người dân nơi đây rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ.

Tuyến đường đang được thi công xây dựng. Theo thiết kế, bề rộng mặt đường là 8,5m (mặt nhựa rộng 6m, mương thoát nước 2 bên rộng 0,7m và lề đường). Trong khi đó, qui hoạch lộ giới của đường hẻm 10-Huỳnh Tấn Phát rộng là: 10m.

Tuy nhiên, hiện tại có vài hộ dân nằm bên trái tuyến đường xây dựng hàng rào, trồng cây to vi phạm lộ giới qui hoạch đường, đến nay không chịu di dời hàng rào, chặt cây để trả lại mặt bằng thi công đường, làm cho việc thi công mương thoát nước bị cản trở, có đoạn không thi công được, phải dừng lại chờ giải tỏa. Nhưng hiện tại, không thấy đơn vị nào quan tâm xử lý, yêu cầu các hộ dân này phải di dời, trả lại mặt bằng để thi công mương thoát nước.

Do đó, người dân nơi đây kính mong UBND TP.Tây Ninh chỉ đạo đơn vị Chủ đầu tư, UBND Phường Hiệp Ninh, Khu phố Hiệp Lễ quan tâm xử lý, có giải pháp bắt buộc các hộ dân vi phạm lộ giới này phải di dời hàng rào, chặt cây, trả lại mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công mương thoát nước. Có như vậy, tuyến đường mới được thi công theo đúng tiến độ, đúng thiết kế và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Một lần nữa, người dân nơi đây kính mong UBND TP.Tây Ninh quan tâm xem xét, sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xử lý.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: