(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về việc sử dụng Kinh phí tự chủ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/05/2019 - 10 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 30/05/2019 - 15 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại xã tôi được giao dự toán kinh phí tự chủ gồm chi lương và chi hoạt động. Vậy tôi muốn hỏi tôi được phép lấy dựu toán từ nguofn chi lương sang để chi hoạt động hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 04/06/2019 - 09 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước như sau:

Kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được xác định và giao hàng năm, bao gồm:

a) Khoán quỹ tiền lương và chi hoạt động thường xuyên:

- Khoán quỹ tiền lương theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao và khoán quỹ tiền lương của số lao động hợp đồng không xác định thời hạn đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quỹ tiền lương khoán bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc hoặc mức lương chức vụ, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định);

- Khoán chi hoạt động thường xuyên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao và định mức phân bổ ngân sách nhà nước hiện hành…”

Như vậy, quỹ tiền lương được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương trong năm (lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp), không được sử dụng nguồn chi lương để chi hoạt động. Nhiệm vụ chi hoạt động thường xuyên được đảm bảo từ nguồn khoán chi hoạt động thường xuyên theo đúng quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tôi muốn hỏi về việc sử dụng Kinh phí tự chủ
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại xã tôi được giao dự toán kinh phí tự chủ gồm chi lương và chi hoạt động. Vậy tôi muốn hỏi tôi được phép lấy dựu toán từ nguofn chi lương sang để chi hoạt động hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại xã tôi được giao dự toán kinh phí tự chủ gồm chi lương và chi hoạt động. Vậy tôi muốn hỏi tôi được phép lấy dựu toán từ nguofn chi lương sang để chi hoạt động hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: