(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ thờ cúng liệt sĩ.
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng - Tây ninh
Ngày hỏi: 27/05/2019 - 19 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 30/05/2019 - 15 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi bộ lao động thương binh và xã hội Tình Tây Ninh

Thứ 1: sở lao động thương binh và xã hội tỉnh có nắm được danh sách gia đình liệt sĩ trong Tỉnh hay không?

Thứ 2: Nếu nắm được danh sách thì trong số gia đình liệt thì có bao nhiêu gia đình đã hoàn thành  Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Vì gia đình tôi đã làm thủ tục này từ năm 2014 đến giờ là 2019 rồi nhưng vẫn chưa nhận được số tiền thờ cúng. Tôi đã dến xã để hỏi, đến phong lao động thương binh nhưng vẫn được trả lời là hồ sơ bị lac mất. Và tôi đã bổ sung rất nhiều lần. 

Và theo tôi biết thì ở Trảng Bàng còn rất nhiều gia đình liệt sĩ vẫn chưa được nhận tiền thờ cúng mặc dù đã 4 -5 năm rồi.

Thứ 3: Nếu năm nay Tôi hoàn thành Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Thì có được truy tiền những năm trước không?

Thứ 4: Nếu như không được truy tiền những năm trước. Thì số tiền được cấp về đó ai đã nhận.

Rất mong được sự quan tâm cùa Sở lao động thương binh xã hội đến những gia đình liệt sĩ để họ được hưởng đúng và đủ các chính sách của nhà nước. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 05/06/2019 - 08 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh nhận được câu hỏi về chế độ thờ cúng liệt sĩ của người dân huyện Trảng Bàng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xin trả lời như sau:

Thực hiện Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

“ . . .

1. Người thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú:

a) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã:

b) Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

. . . ”.

Trường hợp năm 2019 mới hoàn thiện hồ sơ thờ cúng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng kể từ năm 2019.

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh xin trả lời để người  dân huyện Trảng Bàng biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ thờ cúng liệt sĩ.
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi bộ lao động thương binh và xã hội Tình Tây Ninh

Thứ 1: sở lao động thương binh và xã hội tỉnh có nắm được danh sách gia đình liệt sĩ trong Tỉnh hay không?

Thứ 2: Nếu nắm được danh sách thì trong số gia đình liệt thì có bao nhiêu gia đình đã hoàn thành  Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Vì gia đình tôi đã làm thủ tục này từ năm 2014 đến giờ là 2019 rồi nhưng vẫn chưa nhận được số tiền thờ cúng. Tôi đã dến xã để hỏi, đến phong lao động thương binh nhưng vẫn được trả lời là hồ sơ bị lac mất. Và tôi đã bổ sung rất nhiều lần. 

Và theo tôi biết thì ở Trảng Bàng còn rất nhiều gia đình liệt sĩ vẫn chưa được nhận tiền thờ cúng mặc dù đã 4 -5 năm rồi.

Thứ 3: Nếu năm nay Tôi hoàn thành Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Thì có được truy tiền những năm trước không?

Thứ 4: Nếu như không được truy tiền những năm trước. Thì số tiền được cấp về đó ai đã nhận.

Rất mong được sự quan tâm cùa Sở lao động thương binh xã hội đến những gia đình liệt sĩ để họ được hưởng đúng và đủ các chính sách của nhà nước. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi bộ lao động thương binh và xã hội Tình Tây Ninh

Thứ 1: sở lao động thương binh và xã hội tỉnh có nắm được danh sách gia đình liệt sĩ trong Tỉnh hay không?

Thứ 2: Nếu nắm được danh sách thì trong số gia đình liệt thì có bao nhiêu gia đình đã hoàn thành  Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Vì gia đình tôi đã làm thủ tục này từ năm 2014 đến giờ là 2019 rồi nhưng vẫn chưa nhận được số tiền thờ cúng. Tôi đã dến xã để hỏi, đến phong lao động thương binh nhưng vẫn được trả lời là hồ sơ bị lac mất. Và tôi đã bổ sung rất nhiều lần. 

Và theo tôi biết thì ở Trảng Bàng còn rất nhiều gia đình liệt sĩ vẫn chưa được nhận tiền thờ cúng mặc dù đã 4 -5 năm rồi.

Thứ 3: Nếu năm nay Tôi hoàn thành Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Thì có được truy tiền những năm trước không?

Thứ 4: Nếu như không được truy tiền những năm trước. Thì số tiền được cấp về đó ai đã nhận.

Rất mong được sự quan tâm cùa Sở lao động thương binh xã hội đến những gia đình liệt sĩ để họ được hưởng đúng và đủ các chính sách của nhà nước. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: