(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mất đoàn kết nội bộ tại Trung tâm y tế Dương Minh Châu
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/05/2019 - 07 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 27/05/2019 - 14 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở y tế

Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu hiện đang mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Người lao động, viên chức tại Trung tâm làm việc trong tâm thái bất mãn, có người đấu tranh công khai, có người ngấm ngầm chống đối, làm việc cho có lệ. Cuộc họp chuyên môn hàng tuần, thay vì để đúc kết kinh nghiệm, tổng kết những việc làm được, mọi người lại lấy đó làm diễn đàn đấu tố nhau vì thù ghét cá nhân. Người này bất mãn người kia, phòng ban này đổ trách nhiệm cho phòng ban kia. Phân công công việc chồng chéo, không phát huy hết năng lực của người lao động. Khi xảy ra vu việc, người này lại đổ cho người kia, gây ức chế tâm lý. Nhìn bên ngoài cứ tưởng không có chuyện gì, nhưng bên trong là làn sóng ngầm mâu thuẫn nội bộ. 

Đề nghị Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế, UBND huyện Dương Minh Châu khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra, chấn chỉnh đoàn kết nội bộ của đơn vị, để người lao động yên tâm công tác.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 30/05/2019 - 09 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên Sở Y tế chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn về thực trạng hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu trực thuộc Sở Y tế Tây Ninh.

    Phản ánh của bạn còn chung chung chưa có ngày, giờ, khoa, phòng cụ thể ... do đó khó xác định ý kiến phản ánh của bạn.

    Tuy nhiên, để tiếp tục củng cố hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu. Trong thời gian tới Ban Giám đốc Sở Y tế cùng các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu như: tham dự các cuộc họp giao ban tại đơn vị để nắm tình hình về hoạt động chuyên môn, kiểm tra về việc bố trí sắp xếp vị trí việc làm có phù hợp với đề án đã được phê duyệt...qua đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên (nếu có).

    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn về hoạt động liên quan đến ngành Y tế Tây Ninh./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mất đoàn kết nội bộ tại Trung tâm y tế Dương Minh Châu
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở y tế

Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu hiện đang mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Người lao động, viên chức tại Trung tâm làm việc trong tâm thái bất mãn, có người đấu tranh công khai, có người ngấm ngầm chống đối, làm việc cho có lệ. Cuộc họp chuyên môn hàng tuần, thay vì để đúc kết kinh nghiệm, tổng kết những việc làm được, mọi người lại lấy đó làm diễn đàn đấu tố nhau vì thù ghét cá nhân. Người này bất mãn người kia, phòng ban này đổ trách nhiệm cho phòng ban kia. Phân công công việc chồng chéo, không phát huy hết năng lực của người lao động. Khi xảy ra vu việc, người này lại đổ cho người kia, gây ức chế tâm lý. Nhìn bên ngoài cứ tưởng không có chuyện gì, nhưng bên trong là làn sóng ngầm mâu thuẫn nội bộ. 

Đề nghị Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế, UBND huyện Dương Minh Châu khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra, chấn chỉnh đoàn kết nội bộ của đơn vị, để người lao động yên tâm công tác.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở y tế

Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu hiện đang mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng. Người lao động, viên chức tại Trung tâm làm việc trong tâm thái bất mãn, có người đấu tranh công khai, có người ngấm ngầm chống đối, làm việc cho có lệ. Cuộc họp chuyên môn hàng tuần, thay vì để đúc kết kinh nghiệm, tổng kết những việc làm được, mọi người lại lấy đó làm diễn đàn đấu tố nhau vì thù ghét cá nhân. Người này bất mãn người kia, phòng ban này đổ trách nhiệm cho phòng ban kia. Phân công công việc chồng chéo, không phát huy hết năng lực của người lao động. Khi xảy ra vu việc, người này lại đổ cho người kia, gây ức chế tâm lý. Nhìn bên ngoài cứ tưởng không có chuyện gì, nhưng bên trong là làn sóng ngầm mâu thuẫn nội bộ. 

Đề nghị Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế, UBND huyện Dương Minh Châu khẩn trương tiến hành xác minh, kiểm tra, chấn chỉnh đoàn kết nội bộ của đơn vị, để người lao động yên tâm công tác.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: