(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Cao Hồng Thuận     Số điện thoại: 0937201209     Email:      Địa chỉ: ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/05/2019 - 20 Giờ 34 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi nãy đã được chuyển cho ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý lãnh đạo UBND  tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Trảng Bàng!

Tôi tên Cao Hồng Thuận.

Ngày 12/03/2019, tôi có nộp hồ sơ “Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất” theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả số 1971276900241, trong phiếu tiếp nhận tại mục 3 nói “Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 15 ngày”.  Và trên cổng thông tin dịch vụ công Tây Ninh cũng đã trả hồ sơ đúng hẹn, ngày trả là 21/03/2019 .

Nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được kết quả của cơ quan “phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Trảng Bàng”. Khi gặp bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa tại UBND huyện Trảng Bàng thì tôi chỉ nhận trả lời “hồ sơ của tôi chưa có”. Giữa tình trạng hồ sơ trên hệ thống là trả đúng hạn nhưng thực tế đến thời gian này (ngày 24/05/2019) tôi vẫn chưa nhận được kết quả hồ sơ và thông tin phản hồi của quý cơ quan “phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Trảng Bàng”.

Kính mong quý lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Trảng Bàng dành chút thời gian quý báu xem xét và kiểm tra hồ sơ của tôi.

Chân thành cám ơn!

Trân trọng.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý lãnh đạo UBND  tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Trảng Bàng!

Tôi tên Cao Hồng Thuận.

Ngày 12/03/2019, tôi có nộp hồ sơ “Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất” theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả số 1971276900241, trong phiếu tiếp nhận tại mục 3 nói “Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 15 ngày”.  Và trên cổng thông tin dịch vụ công Tây Ninh cũng đã trả hồ sơ đúng hẹn, ngày trả là 21/03/2019 .

Nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được kết quả của cơ quan “phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Trảng Bàng”. Khi gặp bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa tại UBND huyện Trảng Bàng thì tôi chỉ nhận trả lời “hồ sơ của tôi chưa có”. Giữa tình trạng hồ sơ trên hệ thống là trả đúng hạn nhưng thực tế đến thời gian này (ngày 24/05/2019) tôi vẫn chưa nhận được kết quả hồ sơ và thông tin phản hồi của quý cơ quan “phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Trảng Bàng”.

Kính mong quý lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh và UBND huyện Trảng Bàng dành chút thời gian quý báu xem xét và kiểm tra hồ sơ của tôi.

Chân thành cám ơn!

Trân trọng.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: