(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.cstn@gmail.com     Địa chỉ: Ấp 3- Bền Củi - Dương Minh Châu- Tây ninh
Ngày hỏi: 23/05/2019 - 15 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 23/05/2019 - 16 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 08/10/2019 - 14 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 29/9/2017, Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 4554/VP về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt ranh mở rộng Khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 2, nội dung thống nhất dừng mở rộng Khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 2. Việc xem xét xóa bỏ, điều chỉnh sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 2 sẽ được UBND huyện Dương Minh Châu thực hiện trong kỳ tiếp theo, giai đoạn 2021-2030 theo quy định.

Căn cứ quy định điều kiện để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thửa đất của bạn đọc nêu trên không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nên không đủ điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: