(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.cstn@gmail.com     Địa chỉ: Ấp 3- Bền Củi - Dương Minh Châu- Tây ninh
Ngày hỏi: 23/05/2019 - 15 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 23/05/2019 - 16 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi UBND huyện Dương Minh Châu vì sao kcn Chà Là quy hoạch giai đoạn 2 treo đã nhiều năm nhưng chưa được xóa hay điều chỉnh quy hoạch

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: