(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xét tuyển viên chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/05/2019 - 08 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 23/05/2019 - 16 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin Sở Nội vụ cho biết: việc xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 là tiến hành cùng thời gian hay có thời hạn chót hay không? Nếu quá thời hạn chót mà Sở Nội vụ yêu cầu, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019, thì sẽ bị xử lý như thế nào, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/05/2019 - 10 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, việc tuyển dụng viên chức là việc làm thường xuyên tùy vào nhu cầu quản lý và sử dụng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập, không quy định thời điểm tuyển dụng (có thể thực hiện tuyển dụng nhiều đợt trong năm).

Trân trọng./.         


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xét tuyển viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Xin Sở Nội vụ cho biết: việc xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 là tiến hành cùng thời gian hay có thời hạn chót hay không? Nếu quá thời hạn chót mà Sở Nội vụ yêu cầu, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019, thì sẽ bị xử lý như thế nào, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin Sở Nội vụ cho biết: việc xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 là tiến hành cùng thời gian hay có thời hạn chót hay không? Nếu quá thời hạn chót mà Sở Nội vụ yêu cầu, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019, thì sẽ bị xử lý như thế nào, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: