(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về mã số thuế cá nhân và cách đóng thuế thu nhập cá nhân.
Người hỏi : Việt Đàm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/05/2019 - 15 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 22/05/2019 - 10 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại thu nhập hàng tháng của em là 15.000.000 vnđ/tháng. Công ty cũng có trích đóng thuế thu nhập cá nhân cho em. Em cũng có tra cứu mã số thuế cá nhân của mình và cách đóng thuế. Nhưng em vẫn không tính được với thu nhập của thì em phải đóng là bao nhiêu và em đang có 1 đứa con 5 tuổi vợ thì đang chưa có việc làm. Vậy với thu nhập như thế em phải đóng thuế không. Để không đóng thuế thì em phải làm thủ tục gì không ah.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 27/05/2019 - 14 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 9. Các khoản giảm trừ

1. Giảm trừ gia cảnh

a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

b) Mức giảm trừ gia cảnh

b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

...

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

...

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

...

Điều 7. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

2. Thuế suất

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

3. Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp độc giả có thu nhập từ tiền lương, tiền công 15.000.000 đồng / tháng, khi xác nhận số thuế TNCN phải nộp thì:

- Tính "Thu nhập tính thuế" = Tổng thu nhập trừ (-) các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng bảo hiểm.

- Thuế TNCN tính theo từng bậc thu nhập nhân (x) thuế suất tương ứng.

Về giảm trừ gia cảnh:

- Độc giả giảm trừ bản thân 9 triệu/ tháng

- Người phụ thuộc: con của độc giả 3,6 triệu/tháng. Riêng vợ của độc giả trong tuổi lao động, nếu thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên thì mới được tính giảm trừ gia cảnh.

Độc giả kê khai người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo Mẫu số 09/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư  số 92/TT-BTC ngày 15/6/2015 và đăng ký mã số thuế người phụ thuộc theo quy định.

Độc giả liên hệ Cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về mã số thuế cá nhân và cách đóng thuế thu nhập cá nhân.
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại thu nhập hàng tháng của em là 15.000.000 vnđ/tháng. Công ty cũng có trích đóng thuế thu nhập cá nhân cho em. Em cũng có tra cứu mã số thuế cá nhân của mình và cách đóng thuế. Nhưng em vẫn không tính được với thu nhập của thì em phải đóng là bao nhiêu và em đang có 1 đứa con 5 tuổi vợ thì đang chưa có việc làm. Vậy với thu nhập như thế em phải đóng thuế không. Để không đóng thuế thì em phải làm thủ tục gì không ah.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại thu nhập hàng tháng của em là 15.000.000 vnđ/tháng. Công ty cũng có trích đóng thuế thu nhập cá nhân cho em. Em cũng có tra cứu mã số thuế cá nhân của mình và cách đóng thuế. Nhưng em vẫn không tính được với thu nhập của thì em phải đóng là bao nhiêu và em đang có 1 đứa con 5 tuổi vợ thì đang chưa có việc làm. Vậy với thu nhập như thế em phải đóng thuế không. Để không đóng thuế thì em phải làm thủ tục gì không ah.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: