(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Người hỏi : Thach Ha     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/05/2019 - 14 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động san lấp mặt bằng trong khu kinh tế cửa khẩu từ 2008 nay cơ quan thuế thực hiện yêu cầu doanh nghiệp kê khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lập hồ sơ miễn giảm thuế tài nguyên.

Vậy em xin hỏi:

 1. Giá tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là giá năm 2008 hay năm 2019?
 2. Khối lượng đất san lấp do ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cung cấp cho cơ quan thuế hay do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cung cấp cho cơ quan thuế?
 3. Cơ quan thuế có cần kiểm tra trước khi ra quyết định miễn thuế tài nguyên cho doanh nghiệp không?
 4.  Trường hợp doanh nghiệp khai thác lộ thiên để làm mặt bằng xây dựng trụ sở có phải nhân với hệ số 1,1 khi tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 30/05/2019 - 14 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

1. Đối với giá tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, đơn vị thực hiện kê khai và nộp thuế, phí theo giá hiện hành.

2. Về khối lượng đất sang lấp để xác định phí bảo vệ môi trường, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.

3. Trường hợp đơn vị thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên, sau khi làm thủ tục miễn giảm thuế; Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ và ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.

4. Trường hợp đơn vị khai thác lộ thiên làm mặt bằng xây dựng, nếu đất đá thu được sử dụng kinh doanh hoặc tận thu thì đơn vị kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo hệ số 1,1.

Bạn đọc liên hệ Cơ quan Thuế địa phương nơi khai thác khoáng sản để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động san lấp mặt bằng trong khu kinh tế cửa khẩu từ 2008 nay cơ quan thuế thực hiện yêu cầu doanh nghiệp kê khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lập hồ sơ miễn giảm thuế tài nguyên.

Vậy em xin hỏi:

 1. Giá tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là giá năm 2008 hay năm 2019?
 2. Khối lượng đất san lấp do ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cung cấp cho cơ quan thuế hay do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cung cấp cho cơ quan thuế?
 3. Cơ quan thuế có cần kiểm tra trước khi ra quyết định miễn thuế tài nguyên cho doanh nghiệp không?
 4.  Trường hợp doanh nghiệp khai thác lộ thiên để làm mặt bằng xây dựng trụ sở có phải nhân với hệ số 1,1 khi tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động san lấp mặt bằng trong khu kinh tế cửa khẩu từ 2008 nay cơ quan thuế thực hiện yêu cầu doanh nghiệp kê khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và lập hồ sơ miễn giảm thuế tài nguyên.

Vậy em xin hỏi:

 1. Giá tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là giá năm 2008 hay năm 2019?
 2. Khối lượng đất san lấp do ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu cung cấp cho cơ quan thuế hay do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cung cấp cho cơ quan thuế?
 3. Cơ quan thuế có cần kiểm tra trước khi ra quyết định miễn thuế tài nguyên cho doanh nghiệp không?
 4.  Trường hợp doanh nghiệp khai thác lộ thiên để làm mặt bằng xây dựng trụ sở có phải nhân với hệ số 1,1 khi tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: