(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ký hợp đồng Nghị định 68
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/05/2019 - 08 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 24/05/2019 - 19 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

                - Sở Nội vụ

                - Sở Tài chính

       - Hiện tại tôi đang là Khu đội trưởng của xã/phường. Hưởng phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở và được UBND xã/phường hỗ trợ đóng  BHYT.

       - Vậy cho tôi hỏi tôi có thể vừa làm Khu đội trưởng vừa ký hợp đồng Nghị định 68 với một cơ quan nhà nước khác được không (Cơ quan này được phép ký hợp đồng Nghị định 68)?

        Trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/06/2019 - 14 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ trả lời như sau: việc ký kết hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tùy theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị mà cá nhân và bên sử dụng lao động thỏa thuận nội dung hợp đồng theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Thân ái./.  


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ký hợp đồng Nghị định 68
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

                - Sở Nội vụ

                - Sở Tài chính

       - Hiện tại tôi đang là Khu đội trưởng của xã/phường. Hưởng phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở và được UBND xã/phường hỗ trợ đóng  BHYT.

       - Vậy cho tôi hỏi tôi có thể vừa làm Khu đội trưởng vừa ký hợp đồng Nghị định 68 với một cơ quan nhà nước khác được không (Cơ quan này được phép ký hợp đồng Nghị định 68)?

        Trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

                - Sở Nội vụ

                - Sở Tài chính

       - Hiện tại tôi đang là Khu đội trưởng của xã/phường. Hưởng phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở và được UBND xã/phường hỗ trợ đóng  BHYT.

       - Vậy cho tôi hỏi tôi có thể vừa làm Khu đội trưởng vừa ký hợp đồng Nghị định 68 với một cơ quan nhà nước khác được không (Cơ quan này được phép ký hợp đồng Nghị định 68)?

        Trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: