(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính xin gửi câu hỏi đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.cstn@gmail.com     Địa chỉ: Ấp 3- Xã Bến Củi- huyện Dương Minh Châu - Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 24/05/2019 - 16 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 10 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính xin gửi câu hỏi đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh

Em muốn hỏi về thửa đất của em có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại lên thổ cư hay đất cây lâu năm không ak. Nếu không thể thì có thể chuyển mục đích sang đất gì được ak vì gần đó là khu dân cư và khu công nghiệp ak. Canh tác lúa không hiệu quả. Vì em đã hỏi địa chính xã nói đất em trong quy hoạch KCN nên phải chờ xóa quy hoạch mới có thể chuyển mục đích sử dụng nhưng em tự tìm hiểu thì đất không nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UB huyện Dương Minh Châu do đã treo vài năm nay thì vẫn chuyển mục đích sử dụng được. Xin xem xét và giải thích cho em rõ hơn ak.

Thông tin miếng đất cụ thể như sau:

1. Người sử dụng: Trần Thế Đông và Nguyễn Thị Hồng Nhung; Địa chỉ: Ấp 3 - Bến Củi - DMC - Tây Ninh

2. Thửa đất số 289 tờ bản đồ số 32

3. Địa chỉ: xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

4. Diện tích 725,9 mét vuông

5. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/11/2066

Em xin chân thành cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính xin gửi câu hỏi đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính xin gửi câu hỏi đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh

Em muốn hỏi về thửa đất của em có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại lên thổ cư hay đất cây lâu năm không ak. Nếu không thể thì có thể chuyển mục đích sang đất gì được ak vì gần đó là khu dân cư và khu công nghiệp ak. Canh tác lúa không hiệu quả. Vì em đã hỏi địa chính xã nói đất em trong quy hoạch KCN nên phải chờ xóa quy hoạch mới có thể chuyển mục đích sử dụng nhưng em tự tìm hiểu thì đất không nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UB huyện Dương Minh Châu do đã treo vài năm nay thì vẫn chuyển mục đích sử dụng được. Xin xem xét và giải thích cho em rõ hơn ak.

Thông tin miếng đất cụ thể như sau:

1. Người sử dụng: Trần Thế Đông và Nguyễn Thị Hồng Nhung; Địa chỉ: Ấp 3 - Bến Củi - DMC - Tây Ninh

2. Thửa đất số 289 tờ bản đồ số 32

3. Địa chỉ: xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

4. Diện tích 725,9 mét vuông

5. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/11/2066

Em xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính xin gửi câu hỏi đến Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Tây Ninh

Em muốn hỏi về thửa đất của em có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại lên thổ cư hay đất cây lâu năm không ak. Nếu không thể thì có thể chuyển mục đích sang đất gì được ak vì gần đó là khu dân cư và khu công nghiệp ak. Canh tác lúa không hiệu quả. Vì em đã hỏi địa chính xã nói đất em trong quy hoạch KCN nên phải chờ xóa quy hoạch mới có thể chuyển mục đích sử dụng nhưng em tự tìm hiểu thì đất không nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UB huyện Dương Minh Châu do đã treo vài năm nay thì vẫn chuyển mục đích sử dụng được. Xin xem xét và giải thích cho em rõ hơn ak.

Thông tin miếng đất cụ thể như sau:

1. Người sử dụng: Trần Thế Đông và Nguyễn Thị Hồng Nhung; Địa chỉ: Ấp 3 - Bến Củi - DMC - Tây Ninh

2. Thửa đất số 289 tờ bản đồ số 32

3. Địa chỉ: xã Chà Là huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

4. Diện tích 725,9 mét vuông

5. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại

6. Thời hạn sử dụng: đến ngày 09/11/2066

Em xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: