(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký thành lập website bán hàng trực tuyến bằng cách nào?
Người hỏi : Nguyễn Thanh Tú     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/05/2019 - 17 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 30/05/2019 - 15 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tạo một website để giới thiệu các mặt hàng do chúng tôi sản xuất, không có chức năng đặt hàng trực tuyến như kiểu web: cokhithienphong.vn

thì có cần phải đăng ký hay không? Và nếu cần thì đăng ký ở đâu và cần thông tin, thủ tục như thế nào?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 04/06/2019 - 09 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Công Thương Tây Ninh trả lời như sau:

- Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ Về Thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định 52): “Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.”, vì vậy, theo như mô tả, Website của bạn cần tạo là 1 Website thương mại điện tử (TMĐT); và là “Website thương mại điện tử bán hàng(Theo khoản 1 Điều 25 Chương III Nghị định số 52).

- Là “Website thương mại điện tử bán hàngthì doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân phải tiến hành thủ tục “thông báo” với Bộ Công Thương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều 27 của Nghi định 52 - không phải tốn chi phí). Thực hiện “thông báo” trực tuyến với Bộ Công Thương tại địa chỉ: online.gov.vn (Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện tử).

- Ngoài ra, Website TMĐT bán hàng phải tuân thủ các Điều từ 28 đến 34 Nghị định 52 về việc công bố thông tin, chính sách giao dịch đối với sản phẩm và dịch vụ đang cung ứng trên Website.

Trân trọng ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký thành lập website bán hàng trực tuyến bằng cách nào?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tạo một website để giới thiệu các mặt hàng do chúng tôi sản xuất, không có chức năng đặt hàng trực tuyến như kiểu web: cokhithienphong.vn

thì có cần phải đăng ký hay không? Và nếu cần thì đăng ký ở đâu và cần thông tin, thủ tục như thế nào?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn tạo một website để giới thiệu các mặt hàng do chúng tôi sản xuất, không có chức năng đặt hàng trực tuyến như kiểu web: cokhithienphong.vn

thì có cần phải đăng ký hay không? Và nếu cần thì đăng ký ở đâu và cần thông tin, thủ tục như thế nào?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: