(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dân hỏi, đơn vị, địa phương không trả lời
Người hỏi : Viết Đức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/05/2019 - 21 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 30/05/2019 - 15 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Tỉnh thành lập ra Cổng hỏi đáp trực tuyến là để tạo diễn đàn để dân hỏi và đơn vị, địa phương trả lời. Nhưng tôi thấy dân hỏi, mà đơn vị, địa phương không trả lời ( tôi xin nhấn mạnh " không trả lời" chứ không phải chưa/ chậm trả lời). Ban quản trị rà soát lại sẽ thấy rõ. 

Dân đang dần mất niềm tin vào cổng hỏi đáp, vì không có chế tài, đối với đơn vị, địa phương lẫn tránh trả lời dân. 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dân hỏi, đơn vị, địa phương không trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Tỉnh thành lập ra Cổng hỏi đáp trực tuyến là để tạo diễn đàn để dân hỏi và đơn vị, địa phương trả lời. Nhưng tôi thấy dân hỏi, mà đơn vị, địa phương không trả lời ( tôi xin nhấn mạnh " không trả lời" chứ không phải chưa/ chậm trả lời). Ban quản trị rà soát lại sẽ thấy rõ. 

Dân đang dần mất niềm tin vào cổng hỏi đáp, vì không có chế tài, đối với đơn vị, địa phương lẫn tránh trả lời dân. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tỉnh thành lập ra Cổng hỏi đáp trực tuyến là để tạo diễn đàn để dân hỏi và đơn vị, địa phương trả lời. Nhưng tôi thấy dân hỏi, mà đơn vị, địa phương không trả lời ( tôi xin nhấn mạnh " không trả lời" chứ không phải chưa/ chậm trả lời). Ban quản trị rà soát lại sẽ thấy rõ. 

Dân đang dần mất niềm tin vào cổng hỏi đáp, vì không có chế tài, đối với đơn vị, địa phương lẫn tránh trả lời dân. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: