(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Camera nhà ăn trường mầm non Tuổi Ngọc không hoạt động
Người hỏi : Phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/12/2018 - 21 Giờ 05 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Về câu hỏi của ông/bà đã chuyển UBND thành phố Tây Ninh trả lời.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Camera nhà ăn trường mầm non Tuổi Ngọc không hoạt động
 Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Ngày 8 tháng 11 năm 2018 tôi có phản ánh về "Tình trạng Camera trường mầm non Tuổi Ngọc". UBND Tp Tây Ninh có tiếp nhận và "hứa" chỉ đạo khắc phục sửa chữa nhưng đến nay thì camera nhà ăn vẫn trơ ra đó (không hoạt động) mà không có động thái khắc phục. Vậy UBND Tp Tây Ninh có chỉ đạo thật không? hay trả lời cho qua chuyện mà đến nay vẫn tình trạng như cũ. 

 

 

 

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 

 

 

Ngày 8 tháng 11 năm 2018 tôi có phản ánh về "Tình trạng Camera trường mầm non Tuổi Ngọc". UBND Tp Tây Ninh có tiếp nhận và "hứa" chỉ đạo khắc phục sửa chữa nhưng đến nay thì camera nhà ăn vẫn trơ ra đó (không hoạt động) mà không có động thái khắc phục. Vậy UBND Tp Tây Ninh có chỉ đạo thật không? hay trả lời cho qua chuyện mà đến nay vẫn tình trạng như cũ. 

 

 

 

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: