(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức năm 2018
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/12/2018 - 22 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 17/12/2018 - 08 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi là thí sinh dự thi công chức năm 2018. Cho tôi hỏi:

1. Khi nào có điểm thi phúc khảo.

2. Khi nào có quyết định trúng tuyển.

3. Những thí định không bị điểm liệt nhưng không trúng tuyển (đứng thứ nhì) có được bảo lưu kết quả không?

4. Nếu tôi không bị điểm liệt và đơn vị tôi làm vẫn còn biên chế thì tôi có được xét bổ sung không .

Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 19/12/2018 - 14 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, điểm thi phúc khảo, quyết định trúng tuyển đã được Sở Nội vụ đăng trên trang điện tử: sonoivu.tayninh.gov.vn. Theo quy định về tuyển dụng công chức, những thí sinh không bị điểm liệt nhưng không trúng tuyển (đứng thứ nhì) thì không được bảo lưu kết quả. Theo đó, đơn vị bạn không được xét tuyển bổ sung các vị trí khác.

Để nắm rõ và được hướng dẫn rõ thêm bạn vui lòng liên hệ Phòng Công chức viên chức 02763839968 gặp Chị Huệ.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi là thí sinh dự thi công chức năm 2018. Cho tôi hỏi:

1. Khi nào có điểm thi phúc khảo.

2. Khi nào có quyết định trúng tuyển.

3. Những thí định không bị điểm liệt nhưng không trúng tuyển (đứng thứ nhì) có được bảo lưu kết quả không?

4. Nếu tôi không bị điểm liệt và đơn vị tôi làm vẫn còn biên chế thì tôi có được xét bổ sung không .

Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi là thí sinh dự thi công chức năm 2018. Cho tôi hỏi:

1. Khi nào có điểm thi phúc khảo.

2. Khi nào có quyết định trúng tuyển.

3. Những thí định không bị điểm liệt nhưng không trúng tuyển (đứng thứ nhì) có được bảo lưu kết quả không?

4. Nếu tôi không bị điểm liệt và đơn vị tôi làm vẫn còn biên chế thì tôi có được xét bổ sung không .

Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: