(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tiền điện
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 14/12/2018 - 13 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 17/12/2018 - 08 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một công nhân đang ở trọ.

tôi nghe nói nhà nước đã áp dụng bảng giá điện mới cho các khu nhà trọ vậy cho hỏi đến bao giờ Tây Ninh ấp dụng

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 19/12/2018 - 16 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Theo quy định Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành (không cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung so với quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 10 của thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của bộ trưởng bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện).

   Thông tư số 25/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 10 năm 2018. Như vậy, việc áp dụng bảng giá điện mới cho các khu nhà trọ đã có hiệu lực áp dụng.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tiền điện
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là một công nhân đang ở trọ.

tôi nghe nói nhà nước đã áp dụng bảng giá điện mới cho các khu nhà trọ vậy cho hỏi đến bao giờ Tây Ninh ấp dụng

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là một công nhân đang ở trọ.

tôi nghe nói nhà nước đã áp dụng bảng giá điện mới cho các khu nhà trọ vậy cho hỏi đến bao giờ Tây Ninh ấp dụng

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: