(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/12/2018 - 14 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 14/12/2018 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ

Tôi hiện là công chức tài chính - kế toán ở xã phường.

Theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Theo Thông tư 04/2018/TT-BNV qui định hồ sơ bổ nhiệm như sau:

"Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu số 02/GXN ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán;

đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này)"

Tôi có 1 số câu hỏi hư sau:

1. Vậy cho tôi hỏi bổ nhiệm phụ trách kế toán ở xã phường thì có cần Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không? Hay chỉ bổ nhiệm kế toán trưởng thì mới cần Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng?

2. Nếu bổ nhiệm phụ trách kế toán ở xã phường cần có Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng thì sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho đơn vị kế toán nhà nước hay sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho doanh nghiệp? Hay là chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng nào cũng được?

3. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có thời hạn sử dụng không?

Xin cám ơn!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ bổ nhiệm phụ trách kế toán
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ

Tôi hiện là công chức tài chính - kế toán ở xã phường.

Theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Theo Thông tư 04/2018/TT-BNV qui định hồ sơ bổ nhiệm như sau:

"Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu số 02/GXN ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán;

đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này)"

Tôi có 1 số câu hỏi hư sau:

1. Vậy cho tôi hỏi bổ nhiệm phụ trách kế toán ở xã phường thì có cần Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không? Hay chỉ bổ nhiệm kế toán trưởng thì mới cần Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng?

2. Nếu bổ nhiệm phụ trách kế toán ở xã phường cần có Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng thì sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho đơn vị kế toán nhà nước hay sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho doanh nghiệp? Hay là chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng nào cũng được?

3. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có thời hạn sử dụng không?

Xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ

Tôi hiện là công chức tài chính - kế toán ở xã phường.

Theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Theo Thông tư 04/2018/TT-BNV qui định hồ sơ bổ nhiệm như sau:

"Điều 8. Hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

1. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền);

b) Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo yêu cầu của vị trí bổ nhiệm;

c) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Xác nhận của các đơn vị kế toán nơi người được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tác về thời gian thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số 01/GXN hoặc thời gian thực tế làm kế toán theo mẫu số 02/GXN ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối với trường hợp bổ nhiệm, bố trí phụ trách kế toán;

đ) Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư này)"

Tôi có 1 số câu hỏi hư sau:

1. Vậy cho tôi hỏi bổ nhiệm phụ trách kế toán ở xã phường thì có cần Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không? Hay chỉ bổ nhiệm kế toán trưởng thì mới cần Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng?

2. Nếu bổ nhiệm phụ trách kế toán ở xã phường cần có Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng thì sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho đơn vị kế toán nhà nước hay sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho doanh nghiệp? Hay là chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng nào cũng được?

3. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có thời hạn sử dụng không?

Xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: