(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục xuất khẩu vật liệu xây dựng
Người hỏi : Trần Minh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thị trấn Tân châu, tây ninh
Ngày hỏi: 12/12/2018 - 20 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 13/12/2018 - 14 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng tại Tây Ninh. Hiện tại tôi muốn xuất khẩu vật liệu xây dựng và điện gia dụng sang campuchia thì cần những thủ tục gì? Phải thực hiện những loại thuế nào? Mức thuế áp dụng cụ thể ra sao? Có áp dụng chế độ thuế ưu đãi đối với mặt hàng này hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Hải quan     
Thời gian trả lời: 17/12/2018 - 10 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông Trần Minh!

Do câu hỏi của Ông Trần Minh có nội dung chưa rõ, do đó Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có hướng dẫn cho Ông như sau:

1/ Về chính sách mặt hàng:

Căn cứ vào Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương thì mặt hàng vật liệu xây dựng và điện gia dụng không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu.

Riêng đối với mặt hàng vật liệu xây dựng có một số nhóm thuộc Danh mục khoáng sản xuất khẩu cần phải kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn. Do trong câu hỏi Ông chưa nêu rõ cụ thể tên mặt hàng vật liệu xây dựng nên Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, đề nghị Ông nghiên cứu Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

2/ Về hồ sơ hải quan:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

3/ Về chính sách thuế:

Đề nghị Ông nghiên cứu Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan để thực hiện.

 Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Ông liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng chào ông!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục xuất khẩu vật liệu xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng tại Tây Ninh. Hiện tại tôi muốn xuất khẩu vật liệu xây dựng và điện gia dụng sang campuchia thì cần những thủ tục gì? Phải thực hiện những loại thuế nào? Mức thuế áp dụng cụ thể ra sao? Có áp dụng chế độ thuế ưu đãi đối với mặt hàng này hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng tại Tây Ninh. Hiện tại tôi muốn xuất khẩu vật liệu xây dựng và điện gia dụng sang campuchia thì cần những thủ tục gì? Phải thực hiện những loại thuế nào? Mức thuế áp dụng cụ thể ra sao? Có áp dụng chế độ thuế ưu đãi đối với mặt hàng này hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: