(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất ở đô thị
Người hỏi : CVT     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/12/2018 - 08 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 12/12/2018 - 14 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi dự định một thửa đất theo Giấy CNQSDD là đất trồng cây hàng năm giáp đường đất gần kênh Tây thuộc Phường Ninh Sơn nhưng qua tìm hiểu thì khu vực này được bố trí là đất cây công nghiệp theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được công bố đồng thời quy hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Vậy cho tôi hỏi là nếu tôi có nhu cầu chuyển mục đích lên đất ở đô thị thì có chuyển được không vì nếu giữ quy hoạch xây dựng là đất cây công nghiệp thì lãng phí do đường đất đi thẳng đến đường ĐT 784 gần Núi Bà Đen rất thuận lợi trong bố trí khu dân cư hay đất thương mại dịch vụ. Trường hợp chuyển lên đất ở được thì cho tôi hỏi là thời gian bao lâu để điều chỉnh quy hoạch phân khu. Tôi rất mong nhận được phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/12/2018 - 11 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

- Phần đất trên không phù hợp quy hoạch đất ở, do đó không chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị.

- Thời gian điều chỉnh Quy hoạch phân khu phụ thuộc vào nhiều giai đoạn nên không thể trả lời chính xác cho bạn được.

Xin thông tin đến bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất ở đô thị
 Nội dung câu hỏi:

Tôi dự định một thửa đất theo Giấy CNQSDD là đất trồng cây hàng năm giáp đường đất gần kênh Tây thuộc Phường Ninh Sơn nhưng qua tìm hiểu thì khu vực này được bố trí là đất cây công nghiệp theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được công bố đồng thời quy hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Vậy cho tôi hỏi là nếu tôi có nhu cầu chuyển mục đích lên đất ở đô thị thì có chuyển được không vì nếu giữ quy hoạch xây dựng là đất cây công nghiệp thì lãng phí do đường đất đi thẳng đến đường ĐT 784 gần Núi Bà Đen rất thuận lợi trong bố trí khu dân cư hay đất thương mại dịch vụ. Trường hợp chuyển lên đất ở được thì cho tôi hỏi là thời gian bao lâu để điều chỉnh quy hoạch phân khu. Tôi rất mong nhận được phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi dự định một thửa đất theo Giấy CNQSDD là đất trồng cây hàng năm giáp đường đất gần kênh Tây thuộc Phường Ninh Sơn nhưng qua tìm hiểu thì khu vực này được bố trí là đất cây công nghiệp theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được công bố đồng thời quy hoạch sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm. Vậy cho tôi hỏi là nếu tôi có nhu cầu chuyển mục đích lên đất ở đô thị thì có chuyển được không vì nếu giữ quy hoạch xây dựng là đất cây công nghiệp thì lãng phí do đường đất đi thẳng đến đường ĐT 784 gần Núi Bà Đen rất thuận lợi trong bố trí khu dân cư hay đất thương mại dịch vụ. Trường hợp chuyển lên đất ở được thì cho tôi hỏi là thời gian bao lâu để điều chỉnh quy hoạch phân khu. Tôi rất mong nhận được phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: