(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khai sinh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/12/2018 - 07 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 11/12/2018 - 14 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

CHO TÔI hỏi nếu là người mẹ chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có sinh con vậy người mẹ này có được làm giấy khai sinh cho con vừa sinh ra hay không hay phải đợi tới đủ 18 tuổi mới đăng ký khai sinh cho con.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 19/12/2018 - 14 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của anh (chị), chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Dân sự 2015: “Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh”, và tại Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016 cũng nêu rõ: “Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.”

Đối với trường hợp của anh (chị), mặc dù người mẹ sinh con khi chưa đủ tuổi kết hôn, ở đây chúng tôi hiểu là người mẹ chưa đủ 18 tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Nhưng căn cứ vào các quy định pháp luật vừa trích dẫn ở trên, cháu bé vẫn có quyền được đăng ký khai sinh.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khai sinh
 Nội dung câu hỏi:

CHO TÔI hỏi nếu là người mẹ chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có sinh con vậy người mẹ này có được làm giấy khai sinh cho con vừa sinh ra hay không hay phải đợi tới đủ 18 tuổi mới đăng ký khai sinh cho con.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CHO TÔI hỏi nếu là người mẹ chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có sinh con vậy người mẹ này có được làm giấy khai sinh cho con vừa sinh ra hay không hay phải đợi tới đủ 18 tuổi mới đăng ký khai sinh cho con.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: